Податок на майно

Міжнародна технічна допомога

Чи звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні, з 01.01.2015 р. по 28.05.2015 р.?


Змінами, внесеними Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» починаючи з 01.01.2015 р., скасовано раніше діючу пільгу щодо звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманого за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для реалізації міжнародної програми — Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття» відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі — Угода), для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

Водночас Законом України від 23.04.2015 р. № 364-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей виконання проектів міжнародної технічної допомоги на Чорнобильській АЕС» зазначену пільгу відновлено.

Відповідно до п. 2 цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (опубліковано в газеті «Голос України» від 27.05.2015 р. № 92/2015), тобто датою набрання чинності вважається 28.05.2015 р.

Слід зазначити, що згідно з п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) податковим (звітним) періодом є календарний рік з урахуванням положень, визначених п. 57.1 ст. 57 цього Кодексу. Податковий (звітний) рік для платників податків починається з першого календарного дня податкового (звітного) року і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) року.

Таким чином, пільга з  податку на  прибуток, визначена п.  142.3 ст.  142 Податкового кодексу, поширюється на  всі операції, пов’язані з  використанням міжнародної технічної допомоги для  реалізації міжнародної програми Плану здійснення заходів на  об’єкті «Укриття», відповідно до  положень Угоди для  подальшої експлуатації, підготовки до  зняття і  зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з  експлуатації, перетворення об’єкта «Укриття» на  екологічно безпечну систему та  забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС, здійснені платником податку протягом всього 2015  р., у  тому числі у  період з  01.01.2015  р. по  28.05.2015  р. з  відображенням звільненого від  оподаткування прибутку у  декларації за  податковий (звітний) рік.


ДОВІДКОВО

Процедуру залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів (програм), акредитації виконавців (юридичних осіб — нерезидентів), регламентовано порядком,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42