Єдиний податок

Продаж нерухомого майна

Як оподатковується дохід фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування від продажу нерухомого майна, яке було збудовано для провадження підприємницької діяльності?


Наказом № 457 затверджено Класифікацію видів економічної діяльності ДК  009:2010, розділ 68 «Операції з нерухомим майном» якої включає діяльність орендодавців, агентів та/або посередників з продажу або купівлі, надання в оренду нерухомого майна, надання інших послуг щодо нерухомого майна, таких як оцінювання об’єктів нерухомості або дії як агентів рахунків депонування. Діяльність може здійснюватися щодо власної або орендованої нерухомості та виконуватися на основі фіксованих виплат або контракту. Цей розділ також включає будування конструкцій у поєднанні з набуттям прав власності або оренди цих конструкцій та діяльність менеджерів з управління нерухомим майном.

Відповідно до пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу продаж (реалізація) товарів — будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари.

Підпунктом 14.1.245 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу визначено, що товари — це матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій їх випуску (емісії) та погашення.

Отже, систематичний продаж товарів у вигляді матеріальних активів рухомого та нерухомого майна фізичними особами є підприємницькою діяльністю.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу, п. 177.2 якої визначено, що об’єктом оподаткування фізичної особи — підприємця є чистий оподатковуваний дохід.

Для фізичної особи — підприємця, зареєстрованої як платник ПДВ, не включаються до витрат і доходу суми ПДВ, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, визначено п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу.

Оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців, отриманих протягом календарного року від провадження господарської діяльності, здійснюється за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу: 15% від бази оподаткування або 20%, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленим законом на  1 січня звітного податкового року.

Фізичні особи — підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи. При цьому в податковій декларації, яка подається у строк, визначений пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 цього Кодексу, поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи (пункти 177.5 та 177.11 ст. 177 Кодексу).

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V цього Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн.  грн. (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 цього Кодексу.

Оскільки фізична особа — підприємець безпосередньо здійснює діяльність з будівництва та подальший продаж нерухомого майна на загальній системі оподаткування, то вона зобов’язана згідно з вимогами п. 177.1 ст. 177 та п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу із сум отриманого доходу від цього виду діяльності сплачувати податок на доходи фізичних осіб та ПДВ.