РРО. Готівка

Порушення у сфері розрахунків

Розглянемо особливості притягнення суб’єктів господарювання та їх посадових осіб до адміністративної та фінансової відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків, а також причини тимчасового звільнення від санкцій за порушення вимог Закону про РРО.


Адміністративна та фінансова відповідальність

Відповідно до п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

При цьому згідно з пп. 75.1.3 зазначеного пункту фактичною вважається перевірка, що проводиться за місцем фактичного здійснення платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Ця перевірка проводиться контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Законом про РРО визначено правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на всіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

За порушення порядку здійснення розрахунків із застосуванням РРО до суб’єкта господарювання застосовуються штрафні санкції відповідно до статей 17 — 24 Закону про РРО (табл. 2).

Статтею 25 Закону про РРО встановлено, що суми фінансових санкцій, визначені статтями 17 — 24 цього Закону, підлягають перерахуванню суб’єктами господарювання до Держбюджету України в десятиденний термін з дня прийняття контролюючими органами рішення про застосування таких фінансових санкцій.

Згідно з п. 1 ст. 9 Закону про РРО при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою в установленому порядку, РРО та розрахункові книжки (далі — РК) не застосовуються.

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями) визначено Положенням № 637, за порушення вимог якого до суб’єктів господарювання застосовуються штрафні санкції відповідно до ст. 1 Указу № 436 (табл. 2).

Передбачені ст. 1 зазначеного Указу штрафи в повному обсязі стягуються до державного бюджету в порядку, встановленому законодавством.

Постановою № 210 визначено граничну суму розрахунків готівкою:

  • підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10 000 грн.;
  • фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150 000 грн.;
  • фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 150 000 грн.

Відповідно до ст. 16315 КпАП установлено відповідальність за порушення граничних сум розрахунків готівкою (табл. 1).

Таблиця 1

Адміністративна відповідальність

СУТЬ ПОРУШЕННЯ

СТАВКИ ТА РОЗМІРИ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ

Порушення порядку проведення розрахунків

Порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 85  грн.) — стосовно осіб, які здійснюють розрахункові операції;

від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 грн.) — стосовно посадових осіб

Частина перша ст. 1551 КпАП

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення

Від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 грн.) — стосовно осіб, які здійснюють розрахункові операції;

від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн.) — стосовно посадових осіб

Частина друга ст. 1551 КпАП

Порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

Від 3 до 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 102 грн.) — стосовно осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти;

від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 грн.) — стосовно посадових осіб уповноважених банків або суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками з операцій купівлі-продажу іноземної валюти

Частина третя ст. 1551 КпАП

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення

Від 6 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 102 до 255  грн.) — стосовно осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти;

від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн.) — стосовно посадових осіб уповноважених банків або суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками з операцій купівлі-продажу іноземної валюти

Частина четверта ст. 1551 КпАП

Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)

Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів

Від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн.) — стосовно фізичної особи — підприємця, посадових осіб юридичної особи

Частина перша ст. 16315 КпАП

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення

Від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 000 грн.)

Частина друга ст. 16315 КпАП

 

Таблиця 2

Фінансова відповідальність

СУТЬ ПОРУШЕННЯ

СТАВКИ ТА РОЗМІРИ
ШТРАФНИХ САНКЦІЙ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ

Порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг)

Встановлення протягом календарного року під час перевірки факту:

проведення розрахункових операцій з використанням РРО або РК на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);

непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи;

невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання юридичною особою РК — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;

нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання РК на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання

1 грн. — за порушення, вчинене вперше;

100% вартості проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону про РРО, товарів (послуг) — за кожне наступне вчинене порушення

Пункт 1 ст. 17 Закону про РРО

Невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених Законом про РРО, РК або використання незареєстрованої належним чином РК чи порушення встановленого порядку її використання, або незберігання РК протягом встановленого строку

20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.)

Пункт  3 ст. 17 Закону про РРО

Невиконання друкування контрольної стрічки або її нестворення в електронній формі на РРО, або спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі

10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.)

Пункт  5 ст. 17 Закону про РРО

Проведення розрахункових операцій через РРО без використання режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.)

Пункт  6 ст. 17 Закону про РРО

Порушення встановленого у п. 1 ст. 9 Закону про РРО порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою (за наявності) у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті

10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.)

Пункт  7 ст. 17 Закону про РРО

Застосування при здійсненні розрахункових операцій РРО, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесено зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника за умови відсутності чи пошкодження пломби ЦСО

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.)

Пункт  8 ст. 17 Закону про РРО

Неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО, РК та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО дротовими або бездротовими каналами зв’язку, в разі обов’язковості її подання

10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.)

Пункт  9 ст. 17 Закону про РРО

Порушення вимог Закону про РРО ЦСО, що забезпечують гарантійний ремонт РРО

Незабезпечення гарантійного ремонту РРО у строки, встановлені Законом про РРО, та невведення в експлуатацію належним чином зареєстрованого на суб’єкта господарювання резервного РРО

П’ять мінімальних заробітних плат, встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2015 р. — 6090 грн.)

Стаття 171 Закону про РРО

Порушення встановленого Законом про РРО порядку виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

Непроведення розрахункових операцій через РРО, нероздрукування розрахункового документа, що підтверджує виконання операції з купівлі-продажу іноземної валюти, або проведення операції на неповну суму коштів

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.)

Пункт 1 ст. 18 Закону про РРО

Застосування при здійсненні розрахункових операцій незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку РРО

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.)

Пункт 2 ст. 18 Закону про РРО

Невідповідність даних розрахункових документів, що підтверджують здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, даним їх других примірників та/або даним фіскального звіту

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.)

Пункт  3 ст. 18 Закону про РРО

Перевищення суми готівкових коштів або іноземної валюти на місці проведення операцій над сумою коштів, яка зазначена у фіскальному звіті

П’ятикратний розмір суми, на яку виявлено невідповідність

Пункт  4 ст. 18 Закону про РРО

Застосування при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти РРО, в який внесено зміни в програмно-технічні засоби, що реалізують фіскальні функції

500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500  грн.)

Пункт  5 ст. 18 Закону про РРО

Інші порушення Закону про РРО

Реалізація суб’єктами господарювання для застосування у сферах, визначених Законом про РРО, РРО з числа включених до Державного реєстру РРО, до конструкції чи програмного забезпечення яких внесено зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника

500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн.) за кожний реалізований РРО.

При цьому вартість реалізованої продукції повертається покупцю, а реалізована продукція підлягає конфіскації

Стаття 19 Закону про РРО

Реалізація суб’єктами господарювання товарів, які не обліковані в установленому порядку.

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб — підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ

Подвійна вартість необлікованих товарів, які не обліковані за місцем реалізації та зберігання, за цінами реалізації, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.)

Стаття  20 Закону про РРО

Встановлення контролюючими органами факту внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника змін у конструкцію чи програмне забезпечення належним чином опломбованого РРО.

Штраф застосовується до ЦСО, який здійснює технічне обслуговування і ремонт цього РРО

300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн.)

Стаття  24 Закону про РРО

Встановлення при застосуванні РРО виробничих дефектів у його конструкції чи програмному забезпеченні, які дозволяють спотворювати інформацію про обсяг розрахункових операцій чи обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка заноситься до фіскальної пам’яті.

Штраф застосовується до виробника чи постачальника РРО за рішенням контролюючих органів.

При цьому такі РРО підлягають конфіскації, виробник або постачальник зобов’язаний повернути їх вартість суб’єкту господарювання, а зазначена модель РРО в установленому порядку виключається з Державного реєстру РРО

500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн.)

Стаття  29 Закону про РРО

Порушення норм з регулювання обігу готівки у національній валюті

Перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах

Двократний розмір сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день

Абзац другий ст. 1 Указу № 436

Неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки

П’ятикратний розмір неоприбуткованої суми

Абзац третій ст. 1 Указу № 436

Перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки

25% виданих під звіт сум

Абзац п’ятий ст. 1 Указу № 436

Видача готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів

Проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів

У розмірі сплачених коштів

Абзац шостий ст. 1 Указу № 436

Використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням

У розмірі витраченої готівки

Абзац сьомий ст. 1 Указу № 436

Невстановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах

П’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок такого невстановлення

Частина друга ст. 1 Указу № 436

 

Тимчасове звільнення від санкцій за порушення вимог Закону про РРО

Причини тимчасового звільнення від штрафних санкцій за порушення вимог Закону про РРО та період незастосування штрафних санкцій розглянуто у табл. 3.

Таблиця 3

ПРИЧИНИ ТИМЧАСОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ ПРО РРО

ПЕРІОД НЕЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ

Надання послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою в установленому порядку

До 01.07.2015 р.

Пункт 9 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону про РРО

Продаж товарів у системах електронної торгівлі (комерції)

При цьому санкції за порушення вимог Закону про РРО у період з 01.07.2015 р. до 01.01.2016 р. не застосовуються до суб’єктів господарювання, які до 01.08.2015 р. уклали договори на постачання РРО, включених до Державного реєстру РРО, і ввели в експлуатацію такі реєстратори в порядку, встановленому Законом про РРО, до 01.01.2016 р.

Здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі якщо ці операції виконуються не в касах уповноважених банків, операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням ПТКС

До 01.01.2016 р.

 

Згідно з частиною другою ст. 17 Закону № 1023 споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов’язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України.

Продавець (виконавець) зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати.

Забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту, у будь-який спосіб обмежувати використання ним електронних платіжних засобів, якщо відповідно до законодавства продавець (виконавець) зобов’язаний приймати їх до сплати.

Відповідно до п. 12 частини першої ст. 23 Закону № 1023 у разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб’єкти господарювання сфери торговельного та інших видів обслуговування несуть відповідальність за обмеження або відмову в реалізації прав споживачів, установлених частиною другою ст. 17 цього Закону, — у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн.).

 

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42