ЄСВ

Донарахування сум індексації за минулі періоди

У поточному періоді нараховано суми індексації за минулі періоди. До якого звітного періоду (місяця) необхідно відносити такі суми у разі, якщо заробітна плата минулих періодів менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати?


Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ роботодавці нараховують єдиний внесок на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну й додаткову заробітну плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом про оплату праці.

Індексація заробітної плати здійснюється на підставі Закону про індексацію та Порядку № 1078.

Об’єктом індексації грошових доходів населення є оплата праці (грошове забезпечення) як грошовий дохід громадян, який одержано ними в гривнях на території України і не має разового характеру (частина перша ст. 2 Закону про індексацію, п. 2 Порядку № 1078).

Обчислення єдиного внеску здійснюється щомісяця на підставі бухгалтерських та інших документів, згідно з якими провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону про ЄСВ нараховується єдиний внесок (частина третя ст. 9 цього Закону).

Згідно з п. 9 розділу IV Порядку № 435 в табл. 6 додатка 4 до цього Порядку якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому було здійснено такі донарахування.

Отже, у разі якщо заробітна плата минулих періодів менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, суми її індексації, нараховані в поточному періоді за минулі періоди, відносяться до звітного періоду (місяця), в якому провадяться донарахування.