Рентна плата

Передача свердловини в оренду

Хто є платником рентної плати у разі передачі технічного засобу (свердловини) в оренду суб’єктом господарювання — власником іншому суб’єкту господарювання для здійснення останнім господарської діяльності?


Пунктом 255.1 ст. 255 Податкового кодексу визначено перелік водокористувачів — суб’єктів господарювання, які здійснюють використання води, отриманої, зокрема, шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), і є платниками рентної плати.

Пунктом 255.2 цієї статті визначено перелік водокористувачів — суб’єктів господарювання, що не є платниками рентної плати.

У разі якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, рентна плата обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання (пп. 255.11.12 п. 255.11 зазначеної статті).

Відповідно до пп. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

Статтею 49 Водного кодексу визначено, що спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу (далі — дозвіл). У дозволі на спеціальне водокористування  встановлюються ліміт забору води, використання води та скидання забруднюючих речовин.

Отже, якщо договором оренди передбачено передачу свердловини у користування на певний строк, то орендар набуває права користування свердловиною з терміну, обумовленого в договорі оренди, та стає первинним водокористувачем. При цьому орендар повинен отримати від органів, що видають дозволи, дозвіл та ліміти на використання водних ресурсів.

Таким чином, орендар-водокористувач (небюджетна установа), який використовує обсяги води на інші, крім задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, цілі, є платником рентної плати.

Орендар-водокористувач (бюджетна установа) у разі використання води для здійснення господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, є платником рентної плати.

Слід зазначити, що у разі відсутності у орендаря-водокористувача (у тому числі бюджетної установи) дозволу із встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється таким водокористувачем за весь обсяг фактично використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання (пп. 255.11.15 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42