Новини

Цільові напрями стимулювання економіки

Инна СанжаревскаяНинішній рік завершується під знаком масштабної реорганізації податкової служби  як у частині адміністрування податків і зборів, так і організації процесу. Департамент прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС України ретельно вивчає перші здобутки реформ і проблеми, що виникають. Висновки стануть основою подальших кроків. Директор Департаменту Інна Санжаревська переконана, що при реформуванні податкової системи необхідно також комплексно враховувати позитивний досвід країн з усталеними податковими системами, віддаючи перевагу цільовим напрямам стимулювання економіки через податкові регулятори.


Результат реформ

Податковий кодекс України став важливим кроком у реформуванні податкової системи нашої держави та приведенні її у відповідність із європейськими стандартами. Законодавчі норми впорядковано та кодифіковано в одному документі, удосконалено процедури оподаткування та адміністрування платежів, анульовано малоефективні податки, зросла роль інформаційного забезпечення діяльності податкової служби на всіх напрямах роботи. Заходи щодо удосконалення податкової системи знаходять своє віддзеркалення у наповненні державної скарбниці: дохідна база бюджету поповнюється стабільно і у повному обсязі, позитивна тенденція щомісячного перевиконання податковою службою планових показників протягом практично всіх місяців поточного року дала змогу виконати завдання Мінфіну України за 10 місяців на 102,7%, завдяки чому державний бюджет додатково отримав за цей період 3,8 млрд. грн.

Водночас, за оцінками міжнародних експертів, уже декілька років поспіль у щорічному рейтингу податкових систем світу Україна посідає 181-е місце з 183 країн.

Таким чином, можна дійти висновку, що результативність реформування податкової системи оцінюється громадськістю не тільки за впорядкуванням законодавчих норм, стабільністю наповнення бюджету та покращенням адміністрування платежів, а й за підвищенням авторитету податкової служби та довіри до неї з боку суспільства.

Тому, як зазначалось у попередніх номерах «Вісника», керівництвом ДПС України на поточний рік визначено, що діяльність податкової служби має зосереджуватися не лише на виконанні доведених показників доходів, а й на формуванні податкової культури, трансформації громадської думки, підвищенні авторитету податкової служби. Серед ключових напрямів роботи у 2011 р. визначено, зокрема, детінізацію економіки та розвиток нових прогресивних форм обслуговування платників податків, які послідовно реалізуються у поточній діяльності податкової служби.

У щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради наголошено на необхідності підвищення ефективності фіскальної системи, в тому числі шляхом розширення бази оподаткування за рахунок нерепресивних дій податкової служби щодо виявлення неоподатковуваних доходів юридичних осіб.

На сьогодні у податковій службі запроваджено комплексну систему запобігання та протидії процесам тінізації економіки, яка охоплює усі рівні податкової служби та звітність платників податків й результативно впливає на надходження до бюджету. Вона дає змогу аналітичним шляхом, без втручання у фінансово-господарську діяльність платників податків, із застосуванням сучасних методів обробки наявних даних про платників податків виявляти резерви наповнення бюджету, визначати ризики мінімізації розрахунків з бюджетом по платежах, регіонах, платниках, зменшуючи податкове навантаження на сумлінних платників податків. Робота з детінізації економіки має позитивний вплив на наповнення бюджету: збір ПДВ у жовтні порівняно з початком року збільшився більше ніж удвічі.

Впорядковані пільги

Важливим напрямом реформування податкової системи є впорядкування податкових пільг. З метою забезпечення інвестиційно-інноваційної складової реформування в оподаткуванні Податковим кодексом України, зокрема, передбачено надання спеціальних інвестиційних пільг для новостворених суб’єктів господарювання, звільнення від оподаткування низки галузей, які потребують державної підтримки, зокрема, легкої промисловості, підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості, надання готельних послуг. Ці пільги спрямовано на залучення інвестицій в оновлення основних засобів, розширене відтворення виробництва, створення додаткових робочих місць, збільшення обсягів виробництва продукції, робіт, послуг. Водночас ефективність для національної економіки надання зазначених пільг можна буде оцінити лише у майбутньому. Як свідчать звітні дані, обсяги податкових пільг, що призводять до втрат бюджету, досить значні і становлять за перше півріччя 2011 р. близько 24,3 млрд. грн., або майже 19% збору платежів до Зведеного бюджету України. Тому доцільно розглядати питання надання податкових пільг через призму податкового стимулювання потенційно ефективних інвестиційних проектів, а не тільки через реалізацію платниками податків права на користування податковими пільгами при здійсненні певних господарських операцій або діяльності у певних секторах національної економіки.

Як приклад такого підходу можна навести досвід Німеччини. У період кризи 2008 — 2009 рр. з метою стимулювання автомобілебудування через споживчий попит населення урядом країни було запропоновано програму виплати премії громадянам у сумі 2,5 тис. євро при купівлі нового чи «річного» автомобіля за умови утилізації старого. Традиційно населення країни звикло заощаджувати, тому купівля автомобіля раніше запланованого терміну — важливе рішення, дійти до якого допомогла дотація згідно із зазначеною державною програмою. Цікаво, що покупки почалися з наступного дня після прийняття закону, а завдяки активності населення початковий обсяг державних дотацій на утилізацію автомобілів було збільшено з 1,5 до 5,0 млрд. євро. Звичайно, цей захід не можна назвати ідеальним,  швидше, його можна визнати протекціоністським з точки зору вибору галузі економіки для державної підтримки. Але враховуючи, що в автомобілебудуванні задіяно максимальну зайнятість працівників, вдалося підтримати економіку держави, споживчий попит та покращити екологію, на що у країнах Євросоюзу завжди звертають увагу.

З метою запобігання необґрунтованим втратам бюджету Президент України доручив уряду розробити та в установленому порядку внести у місячний строк на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування механізму надання податкових пільг.

Цільові стимули

Для покращення сервісу платників податків у ДПС України з урахуванням досвіду європейських країн планується запровадження декількох напрямів додаткового сервісу. Зокрема, для великих платників податків — горизонтальний моніторинг, для усіх категорій платників — загальне спрощення та удосконалення податкової звітності, створення електронного кабінету платника податків. Метод горизонтального моніторингу запроваджено податковими органами європейських країн. ДПС України зацікавлена у розширенні сервісних функцій, необхідних для максимально сприятливої роботи підприємств. Укладено Меморандум про участь в експерименті з чотирма платниками, дату початку якого буде визначено постановою Кабінету Міністрів України. Важливим кроком у покращенні сервісу платників податків та полегшенні процесу звітування платників буде уніфікація норм заповнення податкової звітності — до Мінфіну України направлено проект відомчого документа «Про затвердження Стандарту форм податкових декларацій «Загальні вимоги до вмісту форм податкових декларацій та інструкції щодо їх заповнення». Наступним етапом є створення персонального електронного кабінету платника податків, запровадження якого дасть змогу платнику отримувати повну інформацію про стан сплати податків.

На завершення слід зазначити: як економічні теорії, так і життя суспільства не піддають сумніву і навіть підтверджують таку важливу функцію податків, як регуляторна. Повертаючись до світових практик, можна навести такий приклад: щоб спонукати жінок до трудової діяльності, Ізраїль, Корея та Сінгапур встановлюють для них нижчі ставки податків з доходів; водночас у Кот-Дівуарі заміжнім жінкам доводиться сплачувати у п’ять разів більше прибуткового податку, ніж їхнім чоловікам на таку саму суму доходу.

Підсумовуючи наведене, зазначимо, що при реформуванні податкової системи доцільно комплексно враховувати позитивний досвід країн з усталеними податковими системами, віддаючи перевагу цільовим напрямам стимулювання економіки через податкові регулятори, що дасть змогу убезпечити бюджет держави від неправомірних втрат доходів, стимулювати підприємницьку активність платників податків та у підсумку — сприятиме підвищенню ефективності податкової системи.