Рентна плата

Використання води, отриманої шляхом забору з криниці

Чи є платником рентної плати суб’єкт господарювання, який використовує воду, отриману шляхом забору з криниці, в тому числі коли така вода отримана від фізичної особи — власника криниці (не суб’єкта господарювання) за відповідну плату?


Пунктом 255.1 ст. 255 Податкового кодексу визначено перелік суб’єктів господарювання, що є платниками рентної плати, а п. 255.2 цієї статті — які не є платниками рентної плати.

Згідно з пп. 255.11.2 п. 255.11 зазначеної статті обчислення рентної плати здійснюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

За обсяги води, переданої водокористувачем — постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.

Таким чином, суб’єкт господарювання, який використовує воду, отриману шляхом забору з власної криниці, є первинним водокористувачем та платником рентної плати у разі використання ним води на інші, крім задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, цілі.

Суб’єкт господарювання, який отримує воду від власника криниці — фізичної особи, яка не є суб’єктом господарювання та при цьому сплачує такій фізичній особі відповідну плату за отриману воду, не є платником рентної плати за такі обсяги води.


ДОВІДКОВО

У разі відсутності у суб’єкта господарювання дозволу із встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата обчислюється і сплачується за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання,
тобто у п’ятикратному розмірі (пп. 255.11.15 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42