ПДВ

Визначення податкових зобов’язань сільгосппідприємством

Який порядок нарахування податкових зобов’язань з ПДВ підприємством, що застосовує спеціальний режим оподаткування, визначений ст. 209 Податкового кодексу, та в процесі ведення своєї господарської діяльності придбаває ресурси, які частково використовуються в оподатковуваних операціях та частково — у звільнених операціях?


Законом № 643 внесено зміни до ст. 199 Податкового кодексу в частині нарахування податкових зобов’язань у разі якщо придбані товари/послуги призначаються для використання у неоподатковуваних операціях чи не в господарській діяльності.

Так, у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях (п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу).

Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., податкові зобов’язання визначаються та податкова накладна складається у випадку, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку було включено до складу податкового кредиту.

Якщо товари/послуги, необоротні активи, придбані без ПДВ (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткування тощо), то у разі їх призначення для використання та/або початку використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю, нарахування податкових зобов’язань не здійснюється незалежно від дати їх придбання.

Таким чином, якщо придбані для ведення господарської діяльності товари частково використовуються в оподатковуваних операціях (реалізація сільськогосппродукції на території України), а частково — в звільнених операціях (експорт зернових і технічних культур), платник податку не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної згідно з п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу, скласти та зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час придбання таких товарів, яка відповідає частці їх використання у звільнених операціях (п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу).

Така податкова накладна включається платником податку, який застосовує спеціальний режим оподаткування, до складу податкових зобов’язань податкової декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом (у рядок 1.1).

При цьому сума податкового кредиту, нарахована при придбанні товарів, призначених для часткового використання в оподатковуваних операціях та частково у звільнених операціях, і включена на дату їх придбання до складу податкового кредиту податкової декларації 0121 — 0223 у повному розмірі, підлягає коригуванню на суму частки використання придбаних товарів у звільнених операціях.

Таке коригування відображається у рядку 16.3 податкової декларації 0121 — 0123 зі знаком «-» та у податковій декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом зі знаком «+».