ПДВ

Зменшення суми податкового боргу за рахунок від’ємного значення ПДВ

Яким чином у податковій звітності з ПДВ відобразити зарахування від’ємного значення ПДВ у зменшення суми податкового боргу?


Порядком № 966 визначено механізм зарахування від’ємного значення ПДВ у зменшення суми податкового боргу.

Так, відповідно до пп. 5.2 п. 5 розділу V цього Порядку якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов’язань і податкового кредиту отримано від’ємне значення, то заповнюється рядок 19 податкової декларації з ПДВ.

Якщо наявна сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 20, то у разі перевищення такого від’ємного значення над значенням рядка 18, значення рядка 20 зменшується на значення рядка 18 та відображається у рядку 21 (пп. 5.3 п. 5 розділу V Порядку № 966).

Сума від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21), відображається у рядку 22.

З рядка 22 визначається сума перевищення від’ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума зазначається у рядку 22.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24) (пп. 5.4 п. 5 розділу V цього Порядку).

Сума від’ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 22 - рядок 22.1), зазначається у рядку 23 та зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого згідно з цим Кодексом), у частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до вищезазначеного пункту на момент подання податкової декларації (відображається у рядку 23.1) (підпункти 5.5, 5.6 п. 5 розділу V Порядку № 966).

Сума, обчислена відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу на момент подання податкової декларації за вирахуванням від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з ПДВ, підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку або зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3), відображається у рядку 24 та переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду.