Статті
Тема: Інше

Україна у світових рейтингах

Одним з основних показників ефективності державної політики в різних сферах, зокрема економічній, що враховуються провідним міжнародними кредиторами та компаніями під час здійснення кредитування та вкладення інвестицій, є місце країни у міжнародних рейтингах, яких існує близько десяти. Україна також є їх учасником, проте високий рівень корупції, бюрократія, неефективне державне управління та використання адміністративних методів в економіці не позиціонують нашу державу як інвестиційно привабливу.
2014 — 2015 рр. були роками надій на зміни, проте істотних зрушень нам досягти так і не вдалося. Чому — аналізує експерт з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Ангела БОЧІ.


Doing Business-2016

Рейтинг складається Світовим банком і охоплює друге півріччя 2014 р. та перше півріччя 2015-го. Оцінка здійснюється за такими напрямами, як реєстрація підприємств, отримання дозволу на будівництво, підключення до системи електричних систем, реєстрація власності, отримання кредитів, захист міноритарних інвесторів, оподаткування, міжнародна торгівля, виконання контрактів, вирішення неплатоспроможності. У рейтингу Doing Business-2016 Україна посіла 83 місце серед 189 країн світу, покращивши свій рейтинг порівняно з попереднім роком на 4 позиції (2015 р. — 87 позиція, а за старою методологією — 96-та). Наша держава перебуває у рейтингу між Саудівською Аравією — 82 місце та Брунеєм — 84 місце.

Значне покращення спостерігалося у рейтингу за індикатором «реєстрація підприємства», що відображає простоту процедури започаткування бізнесу. Ми піднялися на 40 позицій (із 70 місця до 30-го серед 189 країн), а це є дуже хорошим показником. Він кращий, ніж у Польщі (85 місце), Росії (41), Киргизії (35) і навіть у регіоні (47) (у цьому рейтингу Україна належить до Європи та Центральної Азії). Основні показники, якими керуються при формуванні індикатора «реєстрація підприємства», є: загальна кількість процедур для реєстрації компанії (показник для України — 4), кількість днів для реєстрації компанії (7), вартість (0,6% доходу на душу населення), мінімальний оплачений капітал (0% валового доходу на душу населення).

Щодо індикатора «отримання дозволу на будівництво», то наша позиція понизилася на один пункт — зі 139-го на 140 місце, а щодо індикатора «підключення до системи електропостачання», навпаки — на один пункт підвишилася (зі 138 місця до 137-го). На три позиції ми піднялися за індикатором «реєстрація власності» — з 64 місця на 61-ше. Найвище місце у рейтингу наша держава посіла за індикатором «отримання кредитів» — 19-те серед 189 країн і водночас дуже низьке за показником «оподаткування» — 107-ме. І не дивно. У середньому на рік на підготовку, подання звітності та сплату основних податків підприємець витрачає 350 год. Незмінним (109 місце у рейтингу) в Україні залишається індикатор «міжнародна торгівля», який характеризує вартість і процедури, необхідні для експорту або імпорту стандартної партії продукції.

Щоправда, цей рейтинг не завжди відображає реальну економічну ситуацію в країні у зв’язку зі складною та неоднозначною методологією, проте отримання хороших міць сприяє залученню зовнішніх фінансових ресурсів.

Наразі місце України у цьому рейтингу визначається державними органами як індикатор якості проведення реформ і відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» стратегічним пріоритетом є загальне 30 місце у рейтингу Doing business у 2020 р., що є достатньо амбітним завданням з огляду на сьогоднішні позиції.


ДОВІДКОВО

У рейтингу Doing Business-2016 Україна посіла 83 місце серед 189 країн світу, покращивши свій рейтинг порівняно з попереднім роком на 4 позиції.


Індекс економічної свободи-2015

Цей індекс складається американським дослідницьким центром The Heritage Foundation і газетою The Wall Street Journal і відповідно до методології звіт 2015 р. сформовано згідно з даними другої половини 2013 р. і першої половини 2014 р. Основними складовими індексу є 10 свобод:

 • свобода бізнесу;
 • свобода торгівлі;
 • податкова свобода;
 • свобода від уряду;
 • грошова свобода;
 • свобода інвестицій;
 • фінансова свобода;
 • захист прав власності;
 • свобода від корупції;
 • свобода трудових відносин.

Усі країни поділяються на такі типи, як «вільні», «переважно вільні», «помірно вільні», «переважно невільні», «репресивні».

В Індексі економічної свободи-2015 за рік позиції нашої держави погіршилися на 7 пунктів. Тепер ми посідаємо 162 місце із 178 країн і відповідно до класифікації є країною з репресивною економікою, яка у рейтингу стала сусідом Болівії (163) та Бірми (161). Майже за усіма критеріями ситуація у нас погіршилася, окрім свободи від корупції та фінансової свободи. За такими критеріями, як свобода права власності, інвестиційна свобода та свобода державних витрат, Україна є одним з найбільших аутсайдерів.

Глобальний індекс конкурентоспроможності-2015

Індекс складається Всесвітнім економічним форумом для визначення рейтингу країн за показником економічної конкурентоспроможності і містить 114 показників для 140 країн, при цьому враховуються як статистичні дані, так і опитування керівників бізнесу.

У цьому індексі Україна посіла 79 місце, що на 3 пункти гірше від попереднього року. Найнижчі рейтинги — за такими показниками, як макроекономічне середовище (134 місце серед 140 країн) насамперед через великий інфляційний стрибок, юридична незалежність (132 місце), втрати бізнесу через загрози тероризму (133), захист міноритарних акціонерів (134), марнотратність державних видатків (134), якість доріг (132), ефективність антимонопольної політики (136), стійкість банків (140 місце).

Найкращі позиції — у блоці «Інновації», що відображає високий інноваційний потенціал країни:

 • наявність наукових та інженерних кадрів (29 місце),
 • якість науково-дослідних закладів (43),
 • кількість патентів на винаходи (50).

Це пов’язано з радянським минулим України, зокрема щодо високого попиту на інженерні кадри та велику кількість наукових установ. Проте методологія складання цього індексу, на жаль, не враховує якість та ефективність роботи установ, фахівців і практичну необхідність винаходів. Пов’язаний з інноваційним блоком освітній блок теж є таким, що лідирує, зокрема за здобуттям вищої освіти та професійною підготовкою посідає 34 місце.

Глобальний інноваційний індекс-2015

Складено Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, Корнелльським університетом та міжнародною бізнес-школою Insead. Згідно із цим індексом з урахуванням 79 показників у 2015 р. наша держава посіла 64 місце серед 141 країни світу.

У 2015 р. найбільше Україна піднялася за такими показниками:

 • людський капітал та дослідження (11 позиція),
 • освіта (33 позиція),
 • бізнес-середовище (30 позиція),
 • нематеріальні активи (30 позиція),
 • працівники розумової праці (13 позиція).

Максимальне погіршення позицій спостерігалося за такими показниками, як політичне середовище (26 позиція), загальна інфраструктура (17 позиція), онлайн-творчість (9 позиція).

Відповідно до іншого Глобального інноваційного індексу, складеного виданням Bloomberg, у 2015 р. ми посіли 33 місце серед 50 найбільш інноваційних, при цьому найкраща (п’ята) позиція була за показником «вища освіта».

Ці рейтинги вкотре підтверджують те, що Україна має чималий інноваційний потенціал, який недостатньо використовується.

Індекс сприйняття корупції-2014

Це щорічний рейтинг держав світу, що відображає оцінку рівня сприйняття корупції аналітиками і підприємцями за десятибальною шкалою та складається компанією Transparency International з 1995 р. На сьогодні Україна посідає 142 місце серед 175 країн світу, що характеризує відсутність ефективних змін у 2014 р. у боротьбі з корупцією.

Основними причинами такого стану є монополізація бізнесу, неможливість його довгострокового планування та високий рівень державних корупціонерів. Проте є надія, що у звіті за 2015 р. ситуація значно покращиться.

Індекс людського розвитку

Це інтегральний показник, що розраховується щороку для міждержавного порівняння і визначення рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної території Організацією Об’єднаних Націй.

При цьому ключовими показниками при складанні цього індексу є:

 • очікувана тривалість життя,
 • рівень грамотності населення країни,
 • рівень життя, оцінюваний через ВНД на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС) у доларах США.

Згідно з індексом наша держава посідає 83 місце серед 187 країн світу і належить до країн з високим людським розвитком. Такого показника вдається досягати за рахунок високого рівня освіти населення.

Усі наведені індекси свідчать про те, що Україна тривалий час перебуває у стані економічної, політичної та соціальної нестабільності, і дії влади, з року в рік спрямовані на подолання негативу, є недостатньо ефективними. Низькі позиції у більшості випадків є результатом відсутності єдиної довгострокової економічної стратегії розвитку держави та відсутності стимулів до боротьби з корупцією.

Однак не слід забувати, що базою будь-якого рейтингу є його методологія проведення, яка не завжди дає змогу відображати реальну ситуацію в країні. Так, індекси, які характеризують економічну ситуацію в країні й оцінюють кількість процесів та документів, необхідних для прийняття державного рішення, детальніше описують ситуацію в країні, ніж ті, в основі яких є опитування, та відображають певні очікування. Тому просування країни в рейтингах часто є відображенням високих очікувань та змін у методологіях (Україна у рейтингу Doing Business-2016 просунулася за рахунок зміни методології, а не покращення державного управління та проведення реформ).

Наразі влада почала здійснювати певні кроки у просуванні нашої держави у міжнародних рейтингах. Про це згадується у Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та одному з напрямів реформ. У Національній раді реформ є Програма просування інтересів України у світі, якою опікується Міністерство економічного розвитку і торгівлі та метою якої є просування її політичних та економічних інтересів. При цьому планується розроблення та фінансування Державної цільової програми просування інтересів України за кордоном та створення бренду країни на 2016 — 2018 рр. Такі кроки уряду є позитивними, проте, на жаль, у 2015 р. діяльність у цьому напрямі була не надто активною, що підтверджують рейтинги.


ВАЖЛИВО

Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» стратегічним пріори-тетом є загальне 30місце у рейтингу Doing Business у 2020 р.


Загалом для просування в міжнародних рейтингах необхідними є такі заходи:

 • детальне вивчення методології міжнародних рейтингів та вироблення концепції змін, необхідних для коригування найгірших позицій, де це можливо;
 • ефективна антикорупційна політика — один з найскладніших напрямів, оскільки саме високий рівень корупції є перешкодою для покращення позиції України майже в усіх рейтингах;
 • здійснення дерегуляції податкової реформи, підвищення захисту права власності як запорука посилення позицій у таких рейтингах, як Doing Business, Індекс економічної свободи, Глобальний індекс конкурентоспроможності, Глобальний інноваційний індекс тощо;
 • проведення ефективної політики просування України на міжнародній арені — від вітчизняного експорту та культурних цінностей;
 • виділення «точок зростання», які мають інноваційну спрямованість, та посилення розвитку і підтримки інноваційного підприємництва. Цей напрям повинен стати пріоритетним у зв’язку з наявністю великого людського потенціалу та історичних передумов для наукової і винахідницької діяльності, успадкованої з радянських часів.

Просування України у міжнародних рейтингах не повинно стати самоціллю для влади, а лише додатковою опцією для її позиціювання у світі та покращення інвестиційної привабливості. А для цього потрібно лише бажання та вміння долати корупцію і проводити реформи.