ПДФО

Нерухомість у спадщину від батьків

Донька-нерезидент від батька-резидента успадкувала у 2015 р. квартиру та земельну ділянку. У цій статті йтиметься про те, як оподатковується вартість такої нерухомості.


Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом ІV Податкового кодексу, відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, визначено п. 170.10 ст. 170 цього Кодексу, яким встановлено, що доходи з джерелом їх походження в Україні, які нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, встановлених деякими нормами розділу IV цього Кодексу для нерезидентів).

Згідно з пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується відповідно до розділу IV цього Кодексу.

Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, визначено ст. 174 Податкового кодексу.

Спадкове майно з метою його оподаткування поділяється на об’єкти, визначені п. 174.1 цієї статті, до яких відповідно до пп. «а» зазначеного пункту належить об’єкт нерухомості.

Підпунктом 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу передбачено, що за нульовою ставкою оподатковується, зокрема, вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення.

Відповідно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Водночас згідно з пп. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента, оподатковується за ставкою 15 (20)%, визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

Згідно з п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

При цьому спадкоємці-нерезиденти зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини.

Нотаріус видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об’єкта спадщини (п. 174.4 ст. 174 цього Кодексу).

Крім того, відповідно до п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір (далі — збір).

Згідно з пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 цього Кодексу, зокрема фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Так, пп. 163.2.1 п. 163.2 цієї статті встановлено, що об’єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні, до якого включається, зокрема, дохід у вигляді вартості успадкованого майна у межах, що оподатковується відповідно до розділу IV Податкового кодексу.

Ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу (пп. 1.3 зазначеного пункту).

Таким чином, вартість успадкованої у 2015 р. нерухомості донькою-нерезидентом від батька-резидента оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 15 (20)% залежно від вартості такого майна та військовим збором за ставкою 1,5%. При цьому фізична особа — нерезидент, яка отримала спадщину від фізичної особи — резидента, зобов’язана сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до нотаріального оформлення успадкованого об’єкта нерухомості.

 

Оподаткування спадщини  (квартири, земельної ділянки)

Спадкоємець

ПДФО

Військовий збір

Резидент (член сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення)

0

0

Нерезидент

15 (20)%

1,5%