Митна справа

Запровадження зони вільної торгівлі з країнами ЄС

З 01.01.2016 р. передбачається запровадження економічної частини Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом № 1678 (далі — Угода). Розглянемо окремі аспекти адміністрування ДФС України положень цієї Угоди.


Реалізація Угоди в частині створення зони вільної торгівлі тісно пов’язана з питаннями митно-тарифного регулювання, включаючи механізми поетапного зниження тарифних ставок та адміністрування походження товарів, тарифних квот.

Питання, пов’язані із застосуванням тарифних регуляторів, відображено у розділі IV Угоди.

Україна та ЄС домовилися про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) протягом перехідного періоду максимум на 10 років згідно з положеннями ст. XXIV ГАТТ 1994 р.

Відповідно до досягнутих домовленостей кожна Сторона зменшить або скасує мито на товари згідно з установленими графіками, причому для України перехідний період триватиме до 10 років, тоді як зміна тарифного розкладу ЄС відбудеться одразу після набрання чинності Угодою.

Поступове зменшення застосовуватиметься щодо базової ставки мита, зафіксованої в Угоді.

Якщо будь-яка із сторін знизить ставку відповідного ввізного мита, що застосовується в рамках режиму найбільшого сприяння (РНС), така ввізна ставка має застосовуватись як базова, якщо вона є нижчою за ставку, розраховану згідно з графіком.

Через п’ять років після набрання чинності цією Угодою сторони можуть провести консультації щодо прискорення та розширення сфери процесу скасування ввізного мита.

Жодна Сторона не може збільшити чинне мито або запровадити нове мито на товар, що походить із країни іншої Сторони Угоди.

Водночас кожна зі Сторін може підвищити мито до рівня, зафіксованого в її зобов’язаннях, після скорочення в односторонньому порядку, а також зберегти або збільшити ввізне мито, якщо це буде дозволено Органом вирішення спорів СОТ.

Сторони домовилися про значну лібералізацію ставок ввізного мита на товари, причому понад 90% остаточних ставок дорівнюють нулю.

Для українських виробників найсуттєвішим буде зниження тарифних обмежень з боку ЄС у таких галузях, як легкова, хімічна, харчова промисловість, машинобудування.

Водночас Україна поступово відкриє свій ринок для товарів, що виробляються в ЄС.

Порівняно з іншими галузями найбільше зменшення ввізних мит спостерігатиметься в легкій промисловості, зокрема у виробництві одягу, іншої неметалевої мінеральної продукції, харчовій промисловості, виробництві меблів. При цьому Україна збереже ненульові, хоча й низькі ставки ввізного мита на окремі товари машинобудування.

Також для найчутливіших товарних позицій передбачено або збереження ввізного мита, або запровадження таких регуляторів, як:

  • тарифні квоти з нульовою ставкою в межах квоти та ненульовою ставкою за межами квоти;
  • спецзаходи щодо одягу та інших виробів, що були у використанні.

Угода передбачає застосування тарифних квот на імпорт в Україну окремих видів м’яса свинини, птиці та цукровмісних товарів за принципом «хто перший прийшов, той перший і обслуговується» (табл.).

Тарифні квоти для імпорту в Україну

Продукція

Код згідно з УКТ ЗЕД

Обсяг

М’ясо свинини

0203 11 (10-90)

0203 12 (11-19-90)

0203 19 (11-13-15-55-59-90)

0203 21 (10-90)

0203 22 (11-19-90)

0203 29 (11-13-15-55-59-90)

10000 т/рік

+ 10000 т/рік

(для кодів УКТ ЗЕД

0203 11 (10)

0203 12 (19)

0203 19 (11-15-59)

0203 21 (10)

0203 22 (19)

0203 29 (11-15-59))

М’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці

0207 12 (10-90)

0207 14 (10-20-30-40-50-60-70-91-99)

0207 26 (10-20-30-40-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-40-50-60-70-80-91-99)

0207 35 (31-41-61-63-79-99)

0207 36 (31-41-61-63-71-79-89-90)

8000 т/рік

з поступовим збільшенням протягом п’яти років

до 10 000 т/рік

понад 10 000 т/рік

(для коду УКТ ЗЕД 0207 12 (10-90))

Цукор

1701 11 (10-90)

1701 12 (10-90)

1701 91 (00)

1701 99 (10-90)

30 000 т/рік

з поступовим збільшенням протягом п’яти років
до 40 000 т/рік

 

Перелік тарифних квот ЄС налічує 36 позицій переважно щодо товарів сільського господарства і харчової промисловості.

Для реалізації цієї частини Угоди наказом № 1203 затверджено Порядок контролю за розподілом тарифної квоти.

Відповідно до встановленого Порядку розподіл тарифних квот для застосування нульової ставки мита здійснюватиметься програмно-інформаційним комплексом ДФС України в автоматичному режимі на підставі поданої декларантом митної декларації, яка повинна містити такі відомості:

  • код товару згідно з УКТ ЗЕД;
  • відомості про країну походження;
  • код тарифної преференції.

Угодою передбачено скасування Україною ввізного мита для одягу та інших виробів, що були у використанні (код УКТ ЗЕД 6309) протягом п’яти років, починаючи з 1 січня року, що настає за роком набрання чинності Угодою.

Разом із щорічним скасуванням ввізного мита Україна запровадить вхідні ціни для одягу, що був у використанні, визначені у євро, за кілограм чистої маси.

Вхідна ціна визначатиметься як 30% від середньої за попередній рік митної вартості всього одягу, який класифікується за кодами УКТ ЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217 й імпортувався у зазначеному періоді в Україну.

Сертифікат з перевезення товару ФОРМИ «EUR.1» — тарифна преференція

Зрозуміло, що скористатися тарифними преференціями в ЄС, передбаченими Угодою, можливо виключно за наявності відповідних документів, що підтверджують українське походження товарів. Тому важливим елементом підтримки експорту товарів з України до країн ЄС повинен стати механізм видачі митницями ДФС сертифікатів з перевезення форми «EUR.1».

З метою нормативного врегулювання цього питання розроблено наказ № 1142, який набере чинності з дня набрання чинності Угодою.   Розроблення наказу здійснювалося з урахуванням досвіду митних служб Литви, Італії та Польщі. Новий Порядок видачі сертифікатів форми «EUR.1» аналогічний тому, що діє в європейських країнах. Так, Порядком передбачено максимальне спрощення видачі сертифікатів на безоплатній основі у найкоротший термін з одночасним посиленням відповідальності експортера за достовірність інформації, необхідної для визначення українського походження товару.

Сертифікат походження форми «EUR.1» може бути видано під час або після здійснення експорту товару. Термін дії сертифіката становить чотири місяці.

Сертифікат заповнюється на одну партію товарів, що експортуються. Графи сертифіката заповнюються однією з мов, якою складено Угоду. Для отримання сертифіката експортер повинен пред’явити митниці такі документи (рис.):

Видача сертифікатів митницями ДФС

Для запровадження механізму видачі сертифікатів ДФС України розроблено програмно-інформаційний комплекс «Реєстр виданих сертифікатів форми «EUR.1».

Здійснено організаційні заходи щодо спрощення процедури видачі сертифікатів, зокрема визначено місця видачі сертифікатів походження — 219 митних постів та відділів (секторів) митного оформлення, максимально наближених до потенційних експортерів/виробників.

Слід зазначити, що до набрання чинності Угодою митниці ДФС вже мають практику видачі сертифікатів з перевезення за формою «EUR.1» у рамках Угоди про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн). Правила походження в Угоді з Європейською асоціацією вільної торгівлі є ідентичними Правилам походження, передбаченим в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

З 01.06.2014 р. 85 працівників митниць ДФС здійснюють видачу сертифікатів форми «EUR.1» на товари українського походження, що експортуються до країн ЄАВТ і Чорногорії. За період з червня 2014 р. по жовтень 2015 р. митницями видано 1006 сертифікатів форми «EUR.1» на товари українського походження, що експортуються до держав ЄАВТ і Чорногорії.

Статус уповноваженого (схваленого) експортера

Наступним вагомим кроком у спрощенні та прискоренні митного оформлення товарів, що експортуються з України на умовах вільної торгівлі, є запровадження в 2015 р. інституту схваленого експортера при визначенні преференційного походження товарів.

Такого механізму в нашій державі до цього часу не існувало.

Для отримання тарифних преференцій в країнах ЄС український експортер товару має змогу без оформлення сертифіката форми «EUR.1» самостійно визначити і задекларувати походження товарів на товаросупровідних документах без залучення митниці або торгово-промислових палат.

Строк дії статусу уповноваженого (схваленого) експортера не обмежено у часі.

З метою забезпечення імплементації такого дієвого механізму Угоди наказом № 1013, що набрав чинності з 24.12.2014 р., затверджено Порядок надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера. Для реалізації цього Порядку ДФС України розроблено та впроваджено програмно-інформаційний комплекс «Реєстр схвалених експортерів».

Підставою для застосування до товарів українського походження тарифних преференцій є декларація інвойс (комерційні/товаросупровідні документи), в якій зазначається номер авторизації уповноваженого (схваленого) експортера.

На цей час у рамках угод з країнами ЄАВТ та Чорногорією вже два підприємства-експортера отримали статус уповноваженого (схваленого) експортера.

Таким чином, митниці ДФС готові забезпечити адміністрування положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.