Новини
Тема: Трансфертне ціноутворення

Визнання операцій контрольованими

Підприємство від реалізації продукції у 2015 р. отримало чистий дохід у сумі 49 млн. грн. Крім того, підприємством отримано дохід від позитивних операційних курсових різниць у сумі 6,2 млн. грн. Чи включається до обсягу річного доходу платника податків для застосування ТЦ сума такого доходу? Чи визнаватимуться контрольованими господарські операції підприємства, здійснені з пов’язаною особою — нерезидентом, якщо їх сума становить 22 млн. грн.?


Критерії, згідно з якими господарські операції визнаються контрольованими, наведено у підпунктах  39.2.1.1 — 39.2.1.3 та 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу. Слід зауважити, що цим Кодексом не встановлено окремий порядок розрахунку річного доходу платника податків для цілей ТЦ. Водночас для цілей пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включаються дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові та інші доходи.

Згідно з п. 7 ПБО 15 «Дохід» визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

  • дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
  • інші операційні доходи;
  • фінансові доходи;
  • інші доходи.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до ПБО 15 — це загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (ПДВ, акцизного збору тощо).

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.

Враховуючи те, що згідно з пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу до обсягу річного доходу не включаються непрямі податки, обсяг річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей ТЦ розраховується як сумарне значення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2000 звіту про фінансові результати), інших операційних доходів (рядок 2120 форми № 2), фінансових доходів (рядки 2200 та 2220 форми № 2) та інших доходів (рядок 2240 форми  № 2).

Відповідно до Методрекомендацій № 433 дохід від операційних курсових різниць відображається у статті «Інші операційні доходи» (рядок 2120).

Отже, дохід від операційної курсової різниці враховується для обчислення річного доходу платника податків для цілей ТЦ.

У разі якщо сума річного доходу платника податків за 2015 р. від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн.  грн. (за вирахуванням непрямих податків), то господарські операції такого платника з його пов’язаною особою — нерезидентом із загальним обсягом 22 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків), здійснені у цьому році, визнаються контрольованими операціями для цілей ст. 39 Податкового кодексу.


ДОВІДКОВО

Які податки вважаються непрямими для розрахунку річного доходу платника податків та обсягу контрольованих операцій з кожним контрагентом згідно з пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу?

Непрямі податки — це податки на товари  і послуги, що встановлюються як надбавка до цін на товари або тарифи на послуги і не залежать від доходів платників податків.
В Україні використовуються три види непрямих податків: ПДВ, акцизний податок і мито.
Правове регулювання справляння цих податків викладено у Податковому та Митному кодексах:

  • ПДВ — розділ V Податкового кодексу;
  • акцизний податок — розділ VІ Податкового кодексу;
  • мито — розділ IX Митного кодексу.