Новини
Тема: Трансфертне ціноутворення

Визначення обсягу господарських операцій

Підприємство здійснювало у 2015 р. зовнішньоекономічні операції з контрагентом, зареєстрованим у Швейцарії. Згідно з Переліком № 977 Швейцарію виключено з низько-податкового переліку держав для цілей ТЦ. Чи вважатимуться операції з таким контрагентом контрольованими, якщо їх загальний обсяг за весь рік становить 7 млн. грн., з них в період з 01.01.2015 р. по 16.09.2015 р. — лише 4 млн. грн.?


Відповідно до пп.  39.2.1.2 п. 39.2.1 п. 39.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яку включено до переліку Кабінету Міністрів України.

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.

Під час визначення переліку держав (територій) Кабінет Міністрів України враховує такі критерії:

  • держави (території), у яких загальна ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;
  • держави, з якими Україною не укладено міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією.

Слід зазначити, що протягом 2015 р. діяло декілька відповідних переліків, затверджених розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а саме:


з/п

№ 
переліку

Період
дії

1

№ 1042

З 25.12.2013 р. по 14.05.2015 р.

2

№ 449

З 14.05.2015 р. по 16.09.2015 р.

3

№ 977

Діє з 16.09.2015 р.

 

Отже, з урахуванням положень пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу для визнання господарських операцій платника податків з контрагентами-нерезидентами контрольованими застосовується затверджений Кабінетом Міністрів України перелік держав (територій), чинний на час здійснення таких господарських операцій, за умови дотримання вартісного критерію, встановленого пп. 39.2.1.7 зазначеного підпункту.

Для визначення обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, передбаченого цим підпунктом (більше 5 млн.  грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік), враховується лише обсяг господарських операцій з таким контрагентом, здійснених у період, коли відповідну країну було включено до вищезазначених переліків держав (територій).

Слід зауважити, що обсяг річного доходу платника податків відповідно до пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу розраховується за весь податковий (звітний) рік.

Таким чином, контрольованими операціями згідно з пп. 39.2.1.2 цього підпункту визнаватимуться виключно господарські операції, здійснені з нерезидентом в період, коли відповідну державу (територію) було включено до вищезазначених переліків, за умови, що обсяг таких операцій перевищує 5 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків).

Розглянемо ситуацію щодо господарських операцій з нерезидентом із Швейцарії у 2015 р., наведену у запитанні.

Швейцарську Конфедерацію було включено до Переліку № 1042 низькоподаткових держав (територій), а з 16.09.2015 р. — виключено відповідно до Переліку № 977. Для розрахунку річного доходу платника враховується увесь 2015 звітний рік, а для розрахунку суми контрольованих операцій — лише господарські операції, здійснені з контрагентом у період з 01.01.2015 р. по 15.09.2015 р. Загальний обсяг господарських операцій, проведених з нерезидентом протягом 2015 р., становить 7 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків). Водночас сума операцій, здійснених в період з 01.01.2015 р. по 15.09.2015 р., — 4 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків). У такому випадку всі господарські операції, проведені з контрагентом із Швейцарії у 2015 р., контрольованими не визнаються та не підпадають під дію ст. 39 Податкового кодексу.

Розглянемо інший приклад, коли загальний обсяг господарських операцій з нерезидентом, зареєстрованим в Австрії у 2015 р., становить 30 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків), а сума операцій, здійснених в період з 01.01.2015 р. по 15.09.2015 р., — 19 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків). У цьому випадку контрольованими визнаються лише операції, здійснені з 01.01.2015 р. по 15.09.2015 р. на суму 19 млн. грн. Саме ці операції мають бути відображені у звіті про контрольовані операції. Інші господарські операції (проведені в період з 16.09.2015 р. по 31.12.2015 р.) не підпадають під дію положень ст. 39 Податкового кодексу, інформацію про них не потрібно зазначати у звіті про контрольовані операції.