Новини
Тема: Трансфертне ціноутворення

Продаж товарів за договорами комісії

Українське підприємство здійснювало в 2015 р. продаж товарів за договорами комісії. Комісіонером у цих господарських операціях була компанія, зареєстрована у Великій Британії, а покупцем — компанія, зареєстрована в США. Загальний річний дохід українського підприємства — 250 млн. грн., обсяг реалізованої продукції — 100 млн. грн., сума комісійної винагороди комісіонеру — 2 млн. грн. Чи визнаються такі господарські операції контрольованими? Якщо так, то яким чином інформація про такі операції має бути відображена у звіті про контрольовані операції?


Згідно з пп. «б» підпунктів 39.2.1.1 та 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Згідно з пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари.

Взаємовідносини, які виникають між сторонами за договором комісії, регламентуються главою 69 Цивільного кодексу, частиною першою ст. 1011 якого встановлено, що за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов’язується продати або купити майно, є умови про це майно та його ціну (частина третя ст. 1012 Цивільного кодексу). Комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, що встановлені у договорі комісії (частина перша ст. 1013 Цивільного кодексу). Якщо розмір комісійної винагороди не визначено, то вона виплачується виходячи зі звичайних цін за такі послуги.

Після вчинення правочину за дорученням комітента комісіонер повинен надати комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії (частина перша ст. 1022 Цивільного кодексу).

Відповідно до ст. 377 Господарського кодексу зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном, зазначеним у частині першій ст. 139 цього Кодексу, та/або робочою силою.

Статтею 1 Закону № 959 визначено, що зовнішньоекономічна діяльність — це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, яка ґрунтується на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Враховуючи вищезазначене, пп. «б» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу застосовується у разі, коли за дорученням платника податків комісіонер-нерезидент здійснив зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів, тобто здійснив правочин з третьою особою, яка є іноземним суб’єктом господарської діяльності, під час якого відбулося перетинання товаром митного кордону України.

У разі дотримання вартісного критерію, встановленого пп. 39.2.1.7 зазначеного підпункту, контрольованими операціями для платника податків в такому разі є господарські операції з продажу комітентом товарів третій особі. Стороною контрольованої операції, інформацію про яку має бути розкрито у звіті про контрольовані операції, є особа — покупець товарів, з якою комітентом вчинено відповідний правочин. Предметом контрольованої операції є товари, які є об’єктом купівлі-продажу.

З метою виконання вимог ст. 39 Податкового кодексу платнику податків у договорі комісії доцільно передбачити вимогу щодо розкриття у звіті комісіонера повної інформації про умови здійснення правочину, зокрема даних, які дають змогу ідентифікувати особу-покупця, заповнити звіт про контрольовані операції та скласти документацію з ТЦ.

Слід зауважити, що для застосування пп. «б» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу не важливо, в якій державі зареєстровано нерезидента-комісіонера (тобто чи входить держава (територія) до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України) та чи є нерезидент-комісіонер пов’язаною особою платника податків.

Водночас у разі якщо нерезидент-комісіонер є пов’язаною особою з платником податків та/або зареєстрований в державі (на території), яку включено до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а сума комісійної винагороди перевищує 5 млн.  грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, то для платника податків контрольованими операціями також визнаватимуться господарські операції з отримання послуг за договором комісії. У такому випадку стороною контрольованої операції є нерезидент-комісіонер, а інформація про цю операцію також має бути відображено у звіті про контрольовані операції.

Отже, відповідно до умов запитання контрольованими операціями для платника податків визнаватимуться операції з продажу товарів нерезиденту, зареєстрованому в США. У звіті про контрольовані операції слід відобразити інформацію щодо цього нерезидента та господарських операцій на суму 100 млн. грн.


ДОВІДКОВО

Зовнішньоекономічна діяльність — це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, яка ґрунтується на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.