Новини
Тема: Трансфертне ціноутворення

Операції з контрагентом, зареєстрованим в АР Крим

Чи визнаються у 2015 р. контрольованими господарські операції з контрагентом, зареєстрованим в АР Крим? Якщо так, то за яких умов?


Особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України визначено Законом № 1636, згідно з п. 5.2 ст. 5 якого взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями згідно зі ст. 39 Податкового кодексу.

Так, відповідно до підпунктів  39.2.1.1 та 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 цієї статті контрольованими операціями визнаються:

  • господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами — нерезидентами;
  • зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів;
  • господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яку включено до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Водночас відповідно до пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу такі господарські операції визнаватимуться контрольованими у разі, якщо додатково одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн.  грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Юридична особа, яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», прирівнюється з метою оподаткування до нерезидента (п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636).

Враховуючи, що територію ВЕЗ «Крим» не включено до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, господарські операції з особою, яка має податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», визнаватимуться контрольованими згідно зі ст. 39 Податкового кодексу лише у випадках, якщо така особа є пов’язаною із платником податків відповідно до норм пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу або така особа є комісіонером у зовнішньоекономічних господарських операціях з продажу товарів.

Для визнання господарських операцій з особою, яка має податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», обов’язково мають виконуватись критерії, встановлені пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу. Наприклад, річний дохід платника податків за 2015 р. від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, становить 100 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків).

Господарські операції здійснювалися з пов’язаною особою — нерезидентом (з місцезнаходженням на території ВЕЗ «Крим») загальним обсягом 15 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків). Такі операції визнаються контрольованими та мають бути відображені у звіті про контрольовані операції.

Господарські операції обсягом 3 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків), які здійснювалися з непов’язаною особою, що має податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», не є контрольованими.


ВАЖЛИВО

Господарські операції з особою, яка має податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», визнаватимуться контрольованими згідно зі ст. 39 Податкового кодексу лише у випадках, якщо така особа є пов’язаною із платником податків відповідно до норм пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу або така особа є комісіонером у зовнішньо-економічних господарських операціях з продажу товарів.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42