Новини
Тема: Трансфертне ціноутворення

Операції сільгоспвиробника з нерезидентом

Сільськогосподарський товаровиробник — платник єдиного податку четвертої групи у 2015 р. здійснював господарські операції з реалізації пшениці та кукурудзи з нерезидентом, зареєстрованим на Кіпрі. Загальна сума доходу підприємства у 2015 р. становила 55 млн. грн., а обсяг експортних операцій з цим контрагентом — 39 млн. грн. Чи визнаються господарські операції цього сільгоспвиробника контрольованими відповідно до ст. 39 Податкового кодексу та чи повинен він подавати звіт про контрольовані операції за 2015 р.?


Критерії визначення операцій контрольованими встановлено пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу. Зокрема, пп. 39.2.1.2 цього підпункту визначено, що для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яку включено до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Водночас у пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 цього Кодексу зазначається, що господарською операцією для цілей ТЦ є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо.

Отже, визнання господарських операцій контрольованими здійснюється для цілей нарахування податку на прибуток підприємств у разі, якщо вони впливають (можуть впливати) на об’єкт оподаткування цим податком.

Також згідно з пп. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу платники єдиного податку, до яких належить і сільськогосподарський товаровиробник, що є платником єдиного податку четвертої групи, звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

Господарські операції такого сільгоспвиробника з реалізації сільськогосподарської продукції на експорт не впливають і не можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, оскільки платника звільнено від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з цього податку.

Таким чином, господарські операції сільгоспвиробника, здійснені ним під час перебування на спрощеній системі оподаткування, не визнаються контрольованими відповідно до ст. 39 Податкового кодексу. Такий платник не подає звіт про контрольовані операції за звітний рік, в якому його було зареєстровано як платника єдиного податку четвертої групи.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42