ЄСВ

Сплата єдиного внеску на невідповідні рахунки

15.09.2015 р. було змінено рахунки для сплати єдиного внеску. Деякі суб’єкти господарювання помилково сплатили єдиний внесок на невідповідні рахунки. Яка відповідальність у такому випадку?


Статтею 4 Закону про ЄСВ визначено вичерпний перелік платників єдиного внеску.

Відповідно до частин п’ятої та сьомої ст. 9 цього Закону сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки фіскальних органів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для його зарахування. Єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку. Платники, зазначені в абзацах третьому та четвертому п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, які не мають банківського рахунку, сплачують єдиний внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв’язку.

У разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки фіскального органу днем сплати єдиного внеску вважається день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунку платника незалежно від часу зарахування на рахунок фіскального органу (п. 1 частини десятої ст. 9 Закону про ЄСВ).

У разі сплати єдиного внеску готівкою днем сплати єдиного внеску вважається день прийняття до виконання банком або іншою установою — членом платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі (п. 2 частини десятої цієї статті).

Таким чином, у результаті сплати платником єдиного внеску на невідповідний рахунок утворюється недоїмка, яку фіскальний орган усуває шляхом перерахування єдиного внеску з одного рахунку на інший, але виключно на підставі заяви платника та висновку фіскального органу.

Згідно з частиною третьою ст. 25 Закону про ЄСВ суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20% своєчасно не сплачених сум (до 01.01.2015 р. — 10% своєчасно несплачених сум) (п. 2 частини одинадцятої ст. 25 Закону про ЄСВ).

Відповідно до частин десятої та тринадцятої цієї статті на суму недоїмки нараховується пеня з рoзрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченoї Закoнoм про ЄСВ, починається з першого календарнoгo дня, щo настає за днем закінчення стрoку внесення відпoвіднoгo платежу, дo дня фактичної сплати (перерахування) включнo.

 

Відповідно до ст. 1651 Кодексу про адміністративні правопорушення несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числі авансових платежів у сумі, що не перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичну особу — підприємця або особу, яка провадить незалежну професійну діяльність, від 40 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 680 до 1360 грн.).

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числі авансових платежів у сумі, що перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичну особу — підприємця або особу, яка провадить незалежну професійну діяльність, від 80 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1360 до 2040 грн.).

Повторне вчинення протягом року одного і того самого правопорушення, а саме несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числі авансових платежів, тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичну особу — підприємця або особу, яка провадить незалежну професійну діяльність, від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2550 до 5100 грн.).

 

Відповідно до частини тринадцятої ст. 9 Закону про ЄСВ суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Згідно з абзацом другим п. 6 Порядку № 450 у разі наявності у платника єдиного внеску заборгованості зі сплати єдиного внеску або фінансових санкцій за іншими рахунками повернення надміру або помилково сплачених коштів здійснюється після погашення платником такої заборгованості.

Механізм перерахування на відповідний рахунок помилково сплачених коштів визначено цим Порядком.

Відповідно до п. 9 Порядку № 450 помилково сплачені суми єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний рахунок фіскального органу перераховуються шляхом оформлення фіскальним органом розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний рахунок за заявою платника не пізніше двох робочих днів з дня надходження відповідного висновку. Цей висновок готується протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви від платника.

Таким чином, на підставі частини одинадцятої ст. 9 Закону про ЄСВ у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.