Рентна плата

Користування радіочастотним ресурсом фізичною особою

Чи є фізичні особи (у тому числі які не є суб’єктами господарювання) платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України?


Відповідно до визначення, наведеного у ст. 1 Закону № 1770, користувач радіочастотного ресурсу — це юридична або фізична особа, діяльність якої безпосередньо пов’язана з користуванням радіочастотним ресурсом згідно із законодавством.

Загальні користувачі радіочастотного ресурсу України (далі — РЧР) поділяються на такі групи:

  • суб’єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом для надання телекомунікаційних послуг, за винятком розповсюдження телерадіопрограм;
  • суб’єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих радіоелектронних засобів;
  • технологічні користувачі та радіоаматори.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, визначено, що технологічні користувачі — це юридичні чи фізичні особи, які користуються РЧР без надання телекомунікаційних послуг, зокрема для задоволення власних потреб у радіозв’язку, а радіоаматори — це особи, зацікавлені радіотехнікою, займаються нею без мети одержання матеріальної вигоди і які на підставі офіційних дозволів беруть участь у роботі аматорської служби радіозв’язку.

Згідно з п. 254.1 ст. 254 Податкового кодексу платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі — рентна плата) є загальні користувачі РЧР, визначені законодавством про РЧР, яким надано право користуватися РЧР у межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

  • ліцензії на користування РЧР;
  • ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу (далі — РЕЗ) та випромінювального пристрою (далі — ВП);
  • дозволу на експлуатацію РЕЗ та ВП, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення; дозволу на експлуатацію РЕЗ та ВП.

Пунктом 254.2 ст. 254 Податкового кодексу визначено, що не є платниками рентної плати спеціальні користувачі (користувачі, визначені частиною другою ст. 5 Закону № 1770) та радіоаматори.

Тобто фізичні особи — користувачі РЧР, які не є суб’єктами господарювання, але користуються радіочастотним ресурсом у межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі отриманих дозвільних документів, є платниками рентної плати (крім радіоаматорів).

Такі особи повинні самостійно визначати та сплачувати суму рентної плати за місцем податкової реєстрації (проживання) починаючи з дати видачі першого дозволу на експлуатацію РЕЗ та ВП у даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні.


ДОВІДКОВО

 

Податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі (п. 45.1 ст. 45 Податкового кодексу).