Рентна плата

Закінчився термін дії ліцензії на користування РЧР

У суб’єкта господарювання, що здійснює користування РЧР на підставі отриманої ліцензії на користування РЧР, закінчився термін дії такої ліцензії. Чи припиняється подання податкової звітності з рентної плати у разі закінчення терміну дії ліцензії?


Відповідно до частини другої ст. 30 Закону № 1770 користування РЧР здійснюється на підставі:

  • ліцензій на користування РЧР та дозволів на експлуатацію — суб’єктами господарювання, які користуються РЧР для надання телекомунікаційних послуг;
  • ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та дозволів на експлуатацію — суб’єктами господарювання, які користуються РЧР для розповсюдження телерадіопрограм телерадіоорганізаціями;
  • дозволів на експлуатацію — спеціальними користувачами, технологічними користувачами та радіоаматорами.

Статтею 254 Податкового кодексу визначено, що платниками рентної плати є загальні користувачі РЧР, визначені законодавством про РЧР, яким надано право користуватися РЧР у межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі дозвільних документів.

Згідно з п. 254.3 цієї статті ширина смуги радіочастот, зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, є об’єктом оподаткування рентною платою.

Підпунктом 49.2 ст. 49 Податкового кодексу визначено, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, у якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог зазначеного Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Відповідно до п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу.

Підпунктом 257.3.3 п. 257.3 цієї статті встановлено, що платник рентної плати до закінчення визначеного розділом II Податкового кодексу граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подає до відповідного контролюючого органу за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 цього Кодексу, податкову декларацію з рентної плати за місцем податкової реєстрації.

Згідно з п. 257.4 ст. 257 Податкового кодексу платники рентної плати сплачують авансові внески з рентної плати у податковому (звітному) періоді до 30 числа кожного місяця (у лютому — до 28 або 29 числа). Розмір таких авансових внесків складається з однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати, визначеної у податковій декларації за попередній податковий (звітний) період.

Платники рентної плати, яким надано право користуватися РЧР на підставі ліцензій на користування РЧР, сплачують рентну плату починаючи з дати видачі ліцензії.

У разі продовження терміну дії ліцензії на користування РЧР рентна плата сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії (пп. 254.5.3 п. 254.5 ст. 254 Податкового кодексу).

Таким чином, суб’єкт господарювання, у якого закінчився термін дії єдиної ліцензії на користування РЧР, не має права користуватися РЧР. Такий суб’єкт господарювання припиняє подавати податкову звітність з рентної плати починаючи з періоду, що настає за звітним (податковим) періодом, у якому закінчився термін дії такої єдиної ліцензії на користування РЧР. При цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомити контролюючий орган за своїм основним місцем обліку щодо зміни стану об’єкта оподаткування (форма № 20-ОПП).


ДОВІДКОВО

Платники рентної плати сплачують авансові внески з рентної плати у податковому (звітному) періоді до 30 числа кожного місяця (у лютому — до 28 або 29 числа).

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42