ПДФО/ВЗ

Податкова знижка на навчання

Студент під час проведення виборів працював членом виборчої дільниці. Як це може вплинути на право на отримання податкової знижки, розглянемо в цій статті.


Відповідно до ст. 40 Закону № 474 робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, оплачується у визначеному Кабінетом Міністрів України розмірі та в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за рахунок коштів Держбюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.

Слід зазначити, що згідно з п. 3 постанови № 966 заробітна плата, нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму, включається до фактичного заробітку за основним місцем роботи при обчисленні пенсії та середньої заробітної плати у випадках, передбачених законодавством.

Відповідно до п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які згідно з цим Кодексом мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема:

  • своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок;
  • подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок (форма № 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

Згідно з Довідником ознак доходів фізичних осіб, затвердженим наказом № 4, доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), крім доходів, зазначених в абзаці третьому п. 4 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу (пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Кодексу), мають ознаку доходу 101.

Підпунктом 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу визначено, що податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених зазначеним Кодексом.

Відповідно до пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн., у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення (пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Згідно з визначенням терміна «заробітна плата», наведеного у пп. 14.1.48 вищезазначеного пункту, для цілей розділу IV цього Кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму відповідно до закону.

Підпунктом 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу визначено, що до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Отже, платник податку має право скористатися податковою знижкою на навчання непрацюючого члена його сім’ї першого ступеня споріднення та включити лише суми коштів, сплата яких фактично підтверджена відповідними розрахунковими документами, в яких зазначено, що платіж за навчання здійснено безпосередньо особою, котра звертається за податковою знижкою.

Враховуючи норми Податкового кодексу, студент, який працює, сам є платником податку на доходи фізичних осіб. База оподаткування його доходів, включаючи заробітну плату, визначається згідно з вимогами ст. 164 зазначеного Кодексу. Зокрема, відповідно до п. 164.1 цієї статті базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з урахуванням п. 164.6 зазначеної статті на суму податкової знижки такого звітного року.

Таким чином, якщо студент протягом року одночасно навчався і працював, отримував заробітну плату, то право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року має сам студент за умови документального підтвердження понесених ним витрат на навчання.