Оплата праці

Проходження військової служби: чи подається повідомлення до ДФС України?

Військовослужбовці офіцерського складу для проходження військової служби призначаються до підрозділів (військових частин) Збройних Сил України. Чи зобов’язані військові частини подавати до територіальних органів ДФС повідомлення про прийняття працівників на роботу при призначенні таких військовослужбовців?


Основною підставою для виникнення трудових правовідносин на території України є факт укладення трудового договору, яким відповідно до частини першої ст. 21 КЗпП є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою (далі — роботодавець), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Загальний порядок укладення трудового договору встановлено ст. 24 КЗпП, якою, зокрема, передбачено укладення трудового договору, як правило, в письмовій формі.

Згідно з частиною третьою цієї статті працівника не може бути допущено до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постановою № 413 передбачено, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається роботодавцем до територіальних органів ДФС за місцем обліку його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до цієї постанови до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Відповідно до статей 1 і 2 Закону № 2232 військовослужбовці — це особи, які проходять військову службу, що є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, пов’язаній із захистом Вітчизни.

Порядок проходження військової служби, права та обов’язки військовослужбовців визначаються цим та іншими законами, відповідними положеннями про проходження військової служби, що затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами (п. 4 ст. 2 Закону № 2232).

Крім того, ст. 9 Закону № 2011 визначено, що держава гарантує військовослужбовцям, зокрема, грошове забезпечення.

Відповідно до п. 2 постанови № 1294 виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу здійснюється у порядку, що затверджується, зокрема, Міноборони України.

Враховуючи зазначене, оскільки військовослужбовці військових частин Збройних Сил України не перебувають у трудових відносинах з такими підрозділами, а проходять службу, повідомлення про прийняття працівників на роботу при їх призначенні не подаються.