Соціальне страхування

Призначення наукової пенсії

Жінка працює викладачем німецької мови в коледжі понад 25 років. Має науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У грудні 2015 р. досягає пенсійного віку, який дає право на призначення наукової пенсії.

Чи має право така жінка на призначення наукової пенсії? Якщо так, то за яких умов вона призначається?

Законодавчо визначено, що пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається у разі досягнення певного віку та за наявності страхового стажу для чоловіків — 35, для жінок — 30 років, наукового стажу для чоловіків — 20, для жінок — 15 років.

Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 60% від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до ст. 23 Закону про наукову діяльність та частини другої ст. 40 Закону про пенсійне страхування.

До наукових працівників належать особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь.

Як зазначено у постанові № 10-3, для призначення пенсії згідно із Законом про наукову діяльність надається, зокрема, довідка про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації або їх правонаступників.

Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам призначається з дня звернення за призначенням пенсії та за умов звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), укладеним після досягнення пенсійного віку.