ПДВ

Реорганізація підприємства

Припиняється підприємство на загальній системі оподаткування шляхом приєднання до іншого підприємства, що застосовує спрощену систему оподаткування. Чи  потрібно у цьому випадку здійснювати нарахування ПДВ (умовний продаж)?


Згідно з пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу операції з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб не є об’єктом оподаткування ПДВ.

При цьому відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу на випадки проведення операцій з реорганізації, передбачених пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 цього Кодексу, не поширюється визнання продажу за звичайними цінами товарів/послуг, що фактично використовуються в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до розділу V Кодексу.

Пунктом 198.5 ст. 198 Податкового кодексу встановлено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 Кодексу).

Таким чином, оскільки операції з  реорганізації платника податку, зокрема, шляхом приєднання до  іншого суб’єкта господарювання не  є  об’єктом оподаткування, то  платником податку, що  реорганізується, податкові накладні на  операції з  передачі товарів/послуг, необоротних активів не  складаються і  податкові зобов’язання з  ПДВ не  нараховуються.