ПДФО/ВЗ

Заборгованість за прощеною неустойкою

За якою ознакою доходу в податковому розрахунку (форма № 1ДФ) відображаються суми заборгованості за прощеною неустойкою у вигляді пені або штрафу (що анульовані банком за самостійним рішенням до закінчення строку позовної давності), нараховані фізичній особі за користування кредитом, який було несвоєчасно повернуто?


Згідно зі ст. 1054 Цивільного кодексу за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Крім того, ст. 2 Закону № 2121 визначено, що банківський кредит — це будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

Також ст. 611 Цивільного кодексу визначено, що у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов’язання; сплата неустойки (поняття якої наведено у ст. 549 Кодексу); відшкодування збитків та моральної шкоди.

Зокрема, ст. 549 цього Кодексу встановлено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб встановлено розділом ІV Податкового кодексу, пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 якого передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. Кредитор зобов’язаний повідомити платника податку — боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку (форма № 1ДФ) за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації. У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу у порядку, визначеному цим підпунктом, такий кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента щодо доходів, визначених цим підпунктом.

Відповідно до пп. 165.1.55 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, зокрема:

  • основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;
  • сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності.

Отже, нарахування неустойки (штрафу, пені) здійснюється внаслідок несвоєчасного виконання боржником грошового зобов’язання від суми такого зобов’язання, тобто сума неустойки не є складовою основної суми боргу (кредиту) та не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4, інші доходи відображаються у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) за ознакою доходу «127».

Отже, суми заборгованості за прощеною неустойкою у вигляді пені або штрафу (що анульовані банком за самостійним рішенням до закінчення строку позовної давності), нараховані фізичній особі за користування кредитом, який було несвоєчасно повернуто, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та відображаються податковим агентом у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) за ознакою доходу «127» як виплата інших доходів.


ДОВІДКОВО

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.