ЄСВ

Помилки у розрахунку понижуючого коефіцієнта

Чи може роботодавець здійснити перерахунок єдиного внеску за попередній звітний період з метою усунення самостійно виявлених помилок у розрахунку розміру понижуючого коефіцієнта (за умови, що його було застосовано в періоді, який коригується) та відобразити у звіті за формою № Д4?


Відповідно до п. 95 розділу VIII Закону про ЄСВ страхувальники при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах можуть застосувати понижуючий коефіцієнт до ставки єдиного внеску за умови дотримання певних умов.

Згідно з цим пунктом у разі застосування коефіцієнта платник єдиного внеску зазначає про це в звіті.

З метою дотримання умов, що надають право роботодавцям на застосування понижуючого коефіцієнта до ставки єдиного внеску, та при його розрахунку, страхувальники використовують інформацію, зазначену ними у звітності, керуючись вимогами Закону про ЄСВ та Інструкції № 449.

Обчислення єдиного внеску здійснюється щомісяця на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується єдиний внесок (частина друга ст. 9 Закону про ЄСВ).

При цьому якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включаються до заробітної плати того місяця, в якому було здійснено нарахування (пп. 3 п. 3 розділу ІV Інструкції № 449).

Табл. 1 додатка 4 (далі — звіт за формою № Д4) до Порядку № 435, яка формується з даних табл. 6 цього звіту, передбачено рядок 6 «Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)» та рядок 7 «Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)».

Таким чином, з метою усунення самостійно виявлених помилок у розрахунку розміру понижуючого коефіцієнта, допущених у періодах, що передують звітному, роботодавець може здійснити перерахунок єдиного внеску за попередній звітний період, результати якого відобразити в рядках 6.1.9 — 6.1.13 та/або 7.1.9 — 7.1.13 табл1 звіту за формою №  Д4.