Інші податки

Відповідальність за несплату

Чи застосовується відповідальність до фізичної особи за несплату військового збору до нотаріального оформлення продажу нерухомого (рухомого) майна іншій фізичній особі?


Відповідно до пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 цього Кодексу, зокрема фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Підпунктом 1.2 п. 161 цього підрозділу встановлено, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно з пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу включається частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 — 173 Кодексу.

Ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу (пп. 1.3 цього пункту).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 вищезазначеного Кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна і документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість і суму сплаченого податку в порядку, встановленому розділом IV Кодексу для податкового розрахунку (п. 172.4 ст. 172).

Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість,  до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни (пп. «а» п. 172.5 цієї статті).

Згідно з п. 173.4 ст. 173 Податкового кодексу під час проведення операцій з відчуження об’єктів рухомого майна в порядку, передбаченому цією статтею:

нотаріус посвідчує відповідний договір купівлі-продажу (міни) об’єктів рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) за наявності документа про оцінку майна та документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи із ціни, зазначеної в договорі;

при продажу (обміні) легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів відповідні договори посвідчуються нотаріусом за наявності документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи із зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості таких транспортних засобів;

якщо при продажу (обміні) легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів проводиться їх оцінка згідно із законом, нотаріус посвідчує відповідні договори за наявності документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи з такої оціночної вартості таких транспортних засобів, і документа про оцінку транспортних засобів.

Нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про посвідчені договори купівлі-продажу (міни), вартість кожного договору та суму сплаченого податку у порядку, встановленому розділом IV Податкового кодексу для податкового розрахунку.

Для цілей п. 173.4 ст. 173 Податкового кодексу платник податку самостійно визначає суму податку і сплачує його до бюджету через банківські установи.

При цьому п. 179.2 цієї статті передбачено, що обов’язок платника податку щодо подання річної декларації про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) вважається виконаним, і податкова декларація не подається, якщо такий платник отримував доходи, зокрема, від операцій продажу (обміну) майна, при нотаріальному посвідченні договорів за якими було сплачено податок відповідно до розділу IV цього Кодексу.

Тобто у разі несплати фізичною особою військового збору до нотаріального оформлення продажу нерухомого (рухомого) майна така фізична особа зобов’язана відобразити отриманий дохід у податковій декларації і сплатити зазначену в ній суму податкового зобов’язання.

Якщо фізична особа відобразить такий дохід у податковій декларації і сплатить зазначену в такій декларації суму податкового зобов’язання, то відповідальність до такої особи не застосовуватиметься.

Контролюючі органи мають право запрошувати платників податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (пп. 20.1.1 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу).

Водночас у разі неподання платником податків в установлений законом строк податкової декларації або розрахунків, якщо їх подання передбачено законом, контролюючий орган відповідно до пп. 78.1.2 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу має право проводити документальні позапланові перевірки.

Контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, якщо, зокрема, платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію (пп. 54.3.1 п. 54.3 ст. 54 Кодексу).

Згідно з п. 123.1 ст. 123 цього Кодексу у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає, зокрема, суму податкового зобов’язання платника податків на підставах, наведених у підпунктах 54.3.1 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 цього Кодексу, це  тягне за собою накладення на платника штрафу в розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання.

Повторне протягом 1095 днів визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 50% суми нарахованого податкового зобов’язання.

Крім того, відповідно до ст. 1641 КпАП неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою вищезазначеної статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення,  тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


ДОВІДКОВО

 

Контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, якщо, зокрема, платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію.