ЄСВ

Договір про добровільну участь укладено не з початку місяця

За який звітний період фізична особа — підприємець, яка обрала спрощену систему оподаткування, сплачує єдиний внесок у разі укладання договору про добровільну участь не з початку місяця?


Відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої ст. 9 цього Закону).

Згідно з п. 4 розділу ІІІ Інструкції № 449 для таких платників єдиний внесок встановлюється у розмірі 34,7% від суми, що визначається ними самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати та розміру внеску, встановленого цим Законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

У разі бажання фізичних осіб — підприємців, у тому числі фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, брати участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,6 або 36,21, або 38,11% від визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску (частина 11 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Особи, зазначені у пп. 1 п. 1 розділу V Інструкції № 449 (фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування), сплачують єдиний внесок у розмірі та строки, установлені в договорі про добровільну участь (п. 7 цього розділу).

Нормами пп. 3.5 п. 3 розділу 3 Типового договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (додаток 4 до Інструкції № 449) визначено строки сплати єдиного внеску, згідно з якими фізична особа — підприємець зобов’язується сплачувати єдиний внесок у розмірі, встановленому в договорі.

Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання (частина четверта ст. 10 Закону про ЄСВ).

Таким чином, місяць, у якому з фізичною особою — підприємцем, що обрала спрощену систему оподаткування, укладено договір, належить до базового звітного періоду (місяця), за який сплачується єдиний внесок, незалежно від дати його укладання.

При цьому сплата єдиного внеску здійснюється до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, у розмірі, встановленому в договорі.