ЄСВ

Договір підприємцем укладено, але єдиний внесок не сплачено

Чи передбачено відповідальність до фізичної особи — підприємця, яка уклала договір про добровільну сплату єдиного внеску та не сплатила суму єдиного внеску, зазначену в договорі?


Підпунктом 3.5 п. 3 розділу 3 Типового договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (додаток 4 до Інструкції № 449) передбачено визначення сторонами строків сплати єдиного внеску, згідно з якими фізична особа — підприємець зобов’язується сплачувати єдиний внесок у розмірі, встановленому в договорі (щокварталу до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який він сплачується, один раз на рік до 10 лютого або до 1 травня наступного року).

Відповідно до пп. 2 п. 2 розділу VІІ Інструкції № 449 за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на платників, які допустили зазначене порушення у період до 01.01.2015 р., накладається штраф у розмірі 10% від своєчасно не сплачених сум.

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на платників, які допустили зазначене порушення, починаючи з 01.01.2015 р. та надалі накладається штраф у розмірі 20% від своєчасно не сплачених сум.

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченої Законом про ЄСВ, починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно (частини 10 та 13 ст. 25 цього Закону).

Статтею 1651 КпАП визначено, що несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску у сумі, що не перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,  тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб — підприємців від 40 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне за рік вчинення таких дій — тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб — підприємців від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску у сумі більше 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб — підприємців від 80 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне за рік вчинення таких дій — тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб — підприємців від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас однією з умов дострокового розірвання договору є систематичне порушення умов договору фізичною особою — підприємцем (пп. 7.2 п. 7 розділу 7 додатка 4 до Інструкції № 449).