ПДВ

Товари не використовуються в господарській діяльності

Підприємством придбано товари, які не використовуються в господарській діяльності. До якого рядка декларації з ПДВ включати податкові накладні після 29.07.2015 р.?


З урахуванням змін, внесених до ст. 198 Податкового кодексу законами № 71 та № 643, з 01.07.2015 р. податковий кредит звітного періоду формується платником податку із сум ПДВ, нарахованих (сплачених) при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).

Водночас п. 198.5 цієї статті визначено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання та/або починають використовуватися в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю.

Податкові зобов’язання в такій податковій накладній визначаються за тією ставкою податку, яку було застосовано продавцем під час їх постачання. Якщо товари/послуги, необоротні активи придбані без ПДВ (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткування тощо), то у разі їх призначення для використання та/або початку використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю, нарахування податкових зобов’язань не здійснюється незалежно від дати їх придбання.

Податкові зобов’язання, які платник податку зобов’язаний нарахувати згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу, відображаються:

  • в рядку 1.1 декларації, якщо для нарахування податкових зобов’язань застосовується ставка податку 20%,
  • в рядку 1.2 декларації — якщо застосовується ставка 7%.

Усі суми ПДВ, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015 р., відображаються в розділі II «Податковий кредит» податкової декларації з податку на додану вартість:

  • в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20%;
  • в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7%;
  • в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0%, або ПДВ при їх постачанні продавцем не нараховувався (звільнені від оподаткування, не є об’єктом оподаткування, постачальник таких товарів не є зареєстрованим платником ПДВ).

Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу II декларації не заповнюються.