Податок на прибуток

Сплата роялті через посередника

Як впливає на визначення фінансового результату до оподаткування роялті, що сплачується за користування музичними творами через посередника — неприбуткову організацію?


Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ цього Кодексу.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн.  грн., об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу.

Тобто згідно з новими правилами прибуток, що підлягає оподаткуванню, обчислюється виходячи з фінансового результату, визначеного за даними бухгалтерського обліку.

При цьому для платників з доходом понад 20 млн. грн. фінансовий результат підлягає коригуванню на різниці.

До таких різниць віднесено різниці, що виникають за окремими фінансовими операціями. Так, відповідно до пп. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат з нарахування роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховано на користь юридичної особи, яка згідно із цим Кодексом звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою іншою, ніж встановлено в п. 136.1 цієї статті.

Отже, оскільки неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, установлених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, не є платниками податку на прибуток, то витрати з нарахування роялті, що сплачуються згідно з договором про надання посередницьких послуг неприбутковій організації, зменшують фінансовий результат до оподаткування платника податку у повному обсязі.