Податок на прибуток

Зарахування переплати

Чи можна зарахувати переплату, що виникла під час сплати авансових внесків при виплаті дивідендів, у рахунок сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток після об’єднання карток у жовтні?


Порядок сплати авансових внесків при виплаті дивідендів регулюється п. 57.11 ст. 57 Податкового кодексу. Слід зазначити, що ці правила застосовуються у разі виплати дивідендів починаючи з 01.01.2015 р. за підсумками попередніх років.

Згідно з цим пунктом емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток (пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Податкового кодексу).

Авансовий внесок розраховується із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашено. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується з усієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

У разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обчислення суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Відповідно до Порядку № 666 при запов-ненні розрахункових документів платники податків у полі «Призначення платежу» мають зазначати коди видів сплати, зокрема код 101 - для суми податкового зобо-в’язання, код 125 - для авансових внесків, нарахованих на суму дивідендів та прирівняних до них платежів. Тобто сплата податку на прибуток та авансових внесків, нарахованих на суму дивідендів та прирівняних до них платежів, здійснюється за різними кодами виду сплати.

Таким чином, сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з цього податку, задекларованого в податковій декларації за звітний (податковий) рік.

При цьому сума сплачених авансових внесків не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань за іншими податками і зборами (обов’язковими платежами).