Інші податки

Відповідальність за затримання платежу

Яку відповідальність несе платник податку, якщо з вини банку своєчасно не здійснено зарахування платежу?


Згідно з п. 8.1 ст. 8 Закону № 2346 банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження. У разі надходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня. Банки та їх клієнти мають право передбачати в договорах інші, ніж зазначені, строки виконання доручень клієнтів.

За загальним правилом, зазначеним у частині першій ст. 1072 Цивільного кодексу та частині 22.9 ст. 22 Закону № 2346, банк повинен виконати розпорядження клієнта виключно в межах залишку грошей на рахунку платника.

Крім того, п. 22.7 ст. 22 зазначеного Закону передбачено, що у разі відмови з будь-яких причин у прийнятті розрахункового документа банк має повернути його ініціатору не пізніше наступного операційного дня банку із зазначенням причини повернення.

Таким чином, якщо платник податку подав до банку платіжне доручення на перерахування грошового зобов’язання з податку, вважається, що він виконав сплату такого зобов’язання з моменту ініціювання переказу, тобто з моменту проставлення банком у верхньому правому куті платіжного доручення відмітки «одержано».

Отже, за наявності у клієнта коштів на рахунку відповідальність за своєчасність здійснення платежу за дорученням такого клієнта несе банк.

Таку відповідальність для банків у вигляді пені встановлено п. 129.6 ст. 129 Податкового кодексу, за винятком випадків, коли порушення строку перерахування податків, зборів відбулося внаслідок регулювання Нацбанком України економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку.