Інші податки
Тема: ПДВ

Щодо змін до Положення про реєстрацію платників ПДВ

Державним податковим службам в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі

ДПС України повідомляє, що наказом Мінфіну України від 10.02.2012 р. № 144, зареєстрованим в Мін'юсті України 27.02.2012 р. за № 319/20632, затверджено зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (далі — Зміни). Зазначений наказ опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» № 18 (12.03.2012 р., ст. 672), і з дня його офіційного опублікування набрав чинності.

Зміни внесено з метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 04.11.2011 р. № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», спрощення процедури реєстрації платників ПДВ, а також у зв'язку із запровадженням нового національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457.

Зокрема, урегульовано процедури реєстрації платниками ПДВ осіб, які:

переходять із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, установлених Кодексом;

переходять із сплати інших податків і зборів, установлених Кодексом, на спрощену систему оподаткування, що передбачає сплату ПДВ;

змінюють ставку єдиного податку, що не передбачає сплати ПДВ, на ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотки.

У напрямі запровадження нової, спрощеної, процедури реєстрації платників ПДВ скоротилася форма реєстраційної заяви платника ПДВ (ф. № 1-ПДВ) за обсягом з 10 сторінок до 3.

У зв'язку зі зміною національного класифікатора «Класифікація видів економічної діяльності» Змінами встановлено, що достовірність відомостей про види економічної діяльності сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру, який додається до заяви та містить відомості про види економічної діяльності сільськогосподарського підприємства на основі національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — КВЕД-2010). До 31.12.2012 р. дані про види економічної діяльності можуть бути надані на основі національного класифікатора України ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — КВЕД-2005), якщо в Єдиному державному реєстрі щодо заявника містяться відомості про види економічної діяльності на основі КВЕД-2005.

Відповідно змінено форму заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ (ф. № 1-РС), а також форму свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ (ф. № 2-РС). Зокрема, у новій формі заяви забезпечено можливість вказувати види діяльності або на основі КВЕД-2010, або на основі КВЕД-2005. У зміненій новій формі Спеціального свідоцтва передбачається, що назви видів діяльності зазначаються відповідно до конкретного підпункту п. 209.17 ст. 209 розділу V Податкового кодексу України із зазначенням у дужках коду КВЕД та класифікатора «КВЕД-2010» або «КВЕД-2005». Окрім того, нова форма Спеціального свідоцтва є двосторонньою і більш зручною для друку даних про види діяльності (особливо коли таких більше шести). Водночас п. 4 зазначеного наказу передбачено, що до 01.01.2013 р. дозволено використання бланків спеціальних свідоцтв, виготовлених до набрання чинності наказом (наявних бланків попереднього зразка).

Змінами врегульовано й окремі питання перереєстрації платників ПДВ.

Установлено, що якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи або зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця, то при використанні реквізитів старого свідоцтва в період перереєстрації такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім'я, по батькові).

Також визначено, що у разі встановлення розбіжностей між даними Свідоцтва та Реєстру або невідповідності внесених до Свідоцтва та/або Реєстру даних відомостям Єдиного державного реєстру, наявності неправильних записів або помилок у записах Свідоцтва та/або Реєстру після з'ясування причин та обставини таких розбіжностей відповідні коригування у Свідоцтві та/або Реєстрі проводяться одночасно з перереєстрацією платника ПДВ та видачею нового Свідоцтва (за новим номером).


Директор Департаменту інформатизації та обліку платників податків  М. С. ЛАБА