Бухоблік

Облік операції з придбання земельної ділянки

Підприємство придбало земельну ділянку у селищної ради. Кошти за ділянку сплачено на казначейський рахунок ради. Як зазначена операція відображається в обліку?


Нагадаємо, що об’єкт оподаткування податком на прибуток базується на фінансовому результаті до оподаткування, визначеному за правилами бухгалтерського обліку з подальшим його коригуванням.

У бухгалтерському обліку облік земельної ділянки залежить від мети її придбання.

Так, згідно з п. 22 ПБО 7 «Основні засоби» земельні ділянки визначаються активами, обліковуються у складі основних засобів, але не амортизуються. Земельна ділянка, яку підприємство придбаває для використання у власній діяльності (вирощування сільськогосподарських культур, будівництво приміщень), повинна відображатися в обліку як об’єкт основ-них засобів.

Якщо ж підприємство не використовуватиме земельну ділянку у власній господарський діяльності, але отримуватиме дохід, наприклад, здаватиме ділянку в оренду, то в такому випадку земельну ділянку відповідно до ПБО 32 слід відображати в обліку як об’єкт інвестиційної нерухомості.

Земля, придбана для перепродажу, є товаром і враховується у складі необоротних активів, призначених для продажу (ПБО 27).