Соціальне страхування

Внески за договорами недержавного пенсійного забезпечення

Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб сума внесків, сплачена роботодавцем за договорами недержавного пенсійного забезпечення, якщо річна сума, перерахована авансом за рік, перевищує у місяці сплати визначений розмір?


Згідно з пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у тому числі за договорами добровільного медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсії, внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою-резидентом за платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються:

  • особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;
  • одним із членів сім’ї першого ступеня споріднення платника податку;
  • роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15% нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більше п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків.

Таким чином, сума внесків, сплачених роботодавцем за договорами недержавного пенсійного забезпечення авансом за весь рік, включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку за винятком суми, що не перевищує 15% нарахованої таким роботодавцем суми заробітної плати платнику податку лише того місяця, в якому здійснюється перерахування зазначених внесків, але не більше п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків.