ПДФО/ВЗ

Договір оренди: відображення у формі № 1ДФ

Чи потрібно відображати в графі «Працювало за цивільно-правовими договорами» податкового розрахунку (форма № 1ДФ) кількість фізичних осіб за договорами оренди нерухомого (рухомого) майна?


Згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 розділу IV Податкового кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок (форма № 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку (форма № 1ДФ) затверджено наказом № 4.

Згідно з нормою ст. 759 Цивільного кодексу за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до ст. 762 цього Кодексу за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Договір — це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ст. 626 Кодексу).

Наявність саме цивільно-правового договору є необхідною умовою для того, щоб відповідна операція вважалася орендною операцією.

Таким чином, договори оренди нерухомого (рухомого) майна належать до договорів цивільно-правового характеру.

Водночас предметом договору про надання послуг та договору найму є різні об’єкти цивільних прав.

Так, предметом договору найму є неспоживна річ (ст. 760 Цивільного кодексу), а предметом договору про надання послуг є послуга, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності (ст. 901 цього Кодексу).

Отже, договір найму (оренди) не може бути віднесено до договору про надання послуг.

Відповідно до Довідника ознак доходів, наведених у додатку до Порядку № 4, суми орендних платежів, які отримуються фізичною особою, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) за ознакою доходу «127» як виплата інших доходів.

Враховуючи викладене, в графі «Працювало за цивільно-правовими договорами» податкового розрахунку (форма № 1ДФ) не зазначається кількість фізичних осіб, які отримували доходи за договорами оренди нерухомого (рухомого) майна.