Податок на майно

Довідка про відсутність заборгованості

Чи необхідно фізичній особі подавати декларацію про майновий стан та доходи громадян для отримання довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів для пред’явлення за місцем вимоги?


Згідно зі ст. 1 Закону № 393 громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.

Відповідно до п. 3 Порядку № 567 довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу довідки. Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, що передбачає надання контролюючим органом довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) довідку буде подано платником податків.

За наявності у платника податків податкового боргу готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо видачі довідки.

Необхідність подання фізичною особою декларації про майновий стан та доходи громадян для отримання довідки визначається виходячи з обов’язку подання такої декларації відповідно до норм розділу IV Податкового кодексу.