Інші податки
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Про внесення змін до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 (ЗП України, 1993 р., № 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 814; 2003 р., № 48, ст. 2505; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 27, ст. 1959; 2007 р., № 47, ст. 1933; 2010 р., № 16, ст. 744; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249, № 71, ст. 2870; 2013 р., № 23, ст. 770, № 41, ст. 1477; 2015 р., № 16, ст. 412), зміни, що додаються.


Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 09.12.2015 р. № 1028

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів

1. Перше речення абзацу першого пункту 3 після слів "для підтвердження трудового стажу приймаються" доповнити словами "дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,".

2. Пункт 20 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.".

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.