Рентна плата

Видобування підземних вод для власних господарських потреб

Чи є платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин суб’єкт господарювання, що здійснює видобування підземних вод (із свердловини, криниці тощо), у тому числі у разі використання води для власних господарських потреб або передачі її для потреб населення?


Відповідно до пп. 252.1.1 п. 252.1 ст. 252 Податкового кодексу платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — рентна плата) є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані згідно із законом як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі — спеціальний дозвіл) у межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктів (ділянок) надр.

Платниками рентної плати є землевласники та землекористувачі, крім суб’єктів підприємництва, які відповідно до законодавства належать до фермерських господарств, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування (пп. 252.1.4 п. 252.1 ст. 252 Податкового кодексу).

Пунктом 252.20 цієї статті затверджено, зокрема, ставку рентної плати для підземних вод у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

Об’єктом оподаткування рентною платою за кожною наданою у користування ділянкою надр, визначеною у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стандартом, установленим галузевим законодавством (п. 252.3 ст. 252 Податкового кодексу). Водночас до об’єкта оподаткування рентною платою не належать не включені до державного балансу запасів корисних копалин корисні копалини місцевого значення і торф, видобуті землевласниками та землекористувачами для власного споживання, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, загальною глибиною розробки до 2 м, і прісні підземні води глибиною розробки до 20 м (пп. 252.4.1 п. 252.4 ст. 252 цього Кодексу).

Таким чином, суб’єкти господарювання, що здійснюють видобування підземних вод (із свердловини, криниці тощо), є платниками рентної плати, у тому числі у разі використання води для власних господарських потреб або передачі її для потреб населення, за винятком тих суб’єктів господарювання, які на підставі дозволів на спеціальне водокористування (дозволів на користування надрами не отримували) видобувають прісні підземні води глибиною розробки до 20 м, використання яких не передбачає отримання економічної вигоди.