Рентна плата

Закінчення терміну дії дозволу на видобування корисних копалин

Чи потрібно подавати податкову звітність з рентної плати, якщо термін дії дозволу, на підставі якого здійснювалося видобування корисних копалин, закінчився?


Згідно з порядком подання податкової звітності з рентної плати, визначеним ст. 257 Податкового кодексу, податкова звітність з рентної плати подається:

  • за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
  • за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

Податкові декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються її платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл (п. 252.23 ст. 252 Податкового кодексу).

Водночас п. 49.2 ст. 49 цього Кодексу передбачено, що платник податків зобов’язаний за кожний установлений Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків (п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 8.5 розділу VIII Порядку № 1588 у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміни типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Таким чином, для суб’єкта господарювання, у якого закінчився термін дії спеціального дозволу на користування надрами або дозволу на спеціальне використання води та припинено діяльність з видобування корисних копалин, у тому числі підземних вод, останнім податковим періодом для податкової звітності з рентної плати є звітний період, у якому закінчився термін дії відповідного дозволу.

Водночас такий суб’єкт господарювання повинен подати до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією щодо зміни стану об’єкта оподаткування (ділянки/ділянок надр, свердловини/свердловин).