Рентна плата

Рентна плата за спеціальне використання води

Розглянемо, як обчислюється та сплачується рентна плата за спеціальне використання води (далі — рентна плата), у разі якщо водокористувач отримує воду від іншого водокористувача та використовує обсяги води також для інших, ніж задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, цілей.


Платників рентної плати визначено п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу. Не є платниками рентної плати водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку незалежно від обсягу використаної води.

Перелік обсягів води, за які рентна плата не справляється, визначено п. 255.4 ст. 255 Податкового кодексу.

Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (до 3 років) або довгостроковим (від 3 до 25 років) (ст. 50 Водного кодексу), здійснюється на підставі дозволу і є платним (ст. 49 цього Кодексу). У дозволі на спеціальне водокористування встановлюється, зокрема, ліміт використання води.

У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води рентна плата обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів та обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо (підпункти 255.11.13, 255.11.14 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу).

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання (пп. 255.11.15 п. 255.11 ст. 255 зазначеного Кодексу).

Водокористувачі є первинні (це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води) та вторинні (ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на умовах, встановлених між ними (на договірних засадах між суб’єктами господарювання)).

Централізоване постачання холодної води від первинних до вторинних водокористувачів як вид комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах (п. 1 ст. 19 Закону № 1875), нецентралізоване — на договірних засадах, що виникають між суб’єктами господарювання у процесі господарських відносин (статті 179, 193 Господарського кодексу).

У листі № 5515/16/10-11-МП зазначено, що дозвіл на спеціальне водокористування оформлює лише первинний водокористувач. Для вторинних водокористувачів дозволом на спеціальне водокористування є встановлений у дозволі первинного водокористувача ліміт використання води та відведення стічних вод абонентами і договір між ними. Окремим документом дозвіл на спеціальне водокористування для вторинних водокористувачів не оформлюється.

Відповідно до пп. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.

Розглянемо декілька ситуацій докладніше.

Ситуація 1

За наявності договору на поставку води між водокористувачем — постачальником води та водокористувачем — отримувачем води із зазначенням річного ліміту використання води (у межах установленого річного ліміту).

Якщо водокористувач отримує воду від іншого водокористувача на підставі договору на поставку води із встановленим у ньому лімітом споживання (використання) води та використовує обсяги води також для інших, ніж задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, цілей, в межах установленого йому в договорі річного ліміту, рентна плата справляється таким водокористувачем — отримувачем води на загальних підставах за весь обсяг фактично використаної води.

Ситуація 2

За наявності договору на поставку води між водокористувачем — постачальником води та водокористувачемотримувачем води у разі перевищення установленого річного ліміту води.

Якщо водокористувач отримує воду від іншого водокористувача на підставі договору на поставку води із встановленим у ньому лімітом споживання (використання) води та використовує обсяги води також для інших, ніж задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, цілей, та при цьому перевищує установлений річний ліміт споживання (використання) води, рентна плата справляється таким водокористувачем як за понадлімітне використання, за обсяги фактично використаної понад установлений в договорі річний ліміт води у п’ятикратному розмірі.

Ситуація 3

За відсутності договору на поставку води між водокористувачем — постачальником води та водокористувачемотримувачем води.

У разі відсутності у водокористувача, який отримує воду від іншого водокористувача, договору на поставку води із встановленим у ньому лімітом споживання (використання) води рентна плата обчислюється і сплачується безпосередньо водокористувачем-постачальником, який включає обсяги фактично використаної водокористувачем — отримувачем води до складу власних фактично використаних обсягів води (в межах установленого в дозволі на спецводокористування власного ліміту), нараховує та сплачує рентну плату за такі обсяги на загальних підставах незалежно від цілей використання води.

Ситуація 4

За відсутності у договорі на поставку води зазначеного річного ліміту використання води.

Якщо водокористувач отримує воду від іншого водокористувача на підставі договору на поставку води без зазначення річного ліміту споживання (використання) води та використовує обсяги води також для інших, ніж задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, цілей, то такий суб’єкт господарювання сплачує рентну плату за всі фактично використані обсяги води у п’ятикратному розмірі.