Інші податки

Визначення розміру тарифу

З’ясуємо, чи правомірно у діючому тарифі для розрахунку збору враховувати ціни природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на транспортування та максимальної торгової націнки постачальника природного газу із спеціальними обов’язками.

Відповідно до пп. 1.5 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу під діючим тарифом слід розуміти:

 • ціну природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми ПДВ для платників, що провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів;
 • митну вартість оформлення природного газу для платників, що споживають імпортований ними природний газ як паливо або сировину;
 • середню митну вартість імпортованого природного газу для платників, що споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину.

З 01.04.2015 р. до 31.09.2015 р. згідно з постановою № 583 діяла роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів (грн./тис. м3), що обчислювалася за формулою:

Цр = (Цр(НАК) × Кц + Вп + Тт + Тр) × Кпдв, де:

 • Цр — роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів (за обсяг, спожитий до 200 м3 на місяць — 3600,0 грн./тис. м3, понад 200 м3 на місяць — 7188,0 грн./тис. м3);
 • Цр(НАК) — розрахункова ціна природного газу як товару з урахуванням витрат НАК «Нафтогаз України» (за обсяг, спожитий до 200 м3 на місяць — 2166,8 грн./тис. м3, понад 200 м3 на місяць — 5041,8 грн./тис. м3);
 • Кц — коефіцієнт, що враховує збір у вигляді цільової надбавки до ціни природного газу для споживачів усіх форм власності відповідно до Податкового кодексу (4% — 1,04);
 • Вп — середньозважений тариф на постачання природного газу (90,3 грн./тис. м3);
 • Тт — розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами (294,4 грн./тис. м3);
 • Тр — середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами (361,8 грн./тис. м3);
 • Кпдв — коефіцієнт, що враховує ПДВ, визначений згідно з Податковим кодексом (1,2).

З 01.10.2015 р. по 31.03.2016 р. (включно) постановою № 758 встановлено максимальну торгову націнку для постачальника природного газу із спеціальними обов’язками та розрахунок роздрібної ціни на природний газ для побутових споживачів, яка розраховується за формулою:

Цр = (Цопт х Кц + Вп +Тт + Тр) × Кпдв, де:

 • Цр — роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів (3,6 грн. за 1 м3 у разі використання до 1200 м3 природного газу (включно) протягом зазначеного періоду;
 • за обсяг, використаний понад 1200 м3 природного газу за період з 01.10.2015 р. по 31.03.2016 р. (включно), — 7,188 грн. за 1 м3);
 • Цопт — регульована оптова ціна на природний газ для постачальника природного газу на території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу;
 • Кц — коефіцієнт, що враховує збір у вигляді цільової надбавки до ціни природного газу для споживачів усіх форм власності відповідно до Податкового кодексу (4% — 1,04);
 • Вп — максимальна торгова націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками (індивідуальна для кожного підприємства згідно з постановою № 758);
 • Тт — тариф на послуги з транспортування природного газу, установлений НКРЕКП (без урахування ПДВ) (294,4 грн./тис. м3);
 • Тр — тариф на послуги з розподілу природного газу, установлений НКРЕКП (без урахування ПДВ) (361,8 грн./тис. м3);
 • Кпдв — коефіцієнт, що враховує ПДВ, визначений відповідно до Податкового кодексу (1,2).

З огляду на викладене розмір діючого тарифу зі збору з 01.10.2015 р. слід визначати згідно з розміром регульованої оптової ціни на природний газ для постачальника природного газу на території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу (Цопт).