Інші податки

Зустрічні звірки

Главою 7 розділу II Податкового кодексу регламентовано порядок інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів, а саме збору та отримання ними податкової інформації.

Відповідно до п. 73.3 ст. 73 цього Кодексу контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження. Такий письмовий запит надсилається, зокрема, у разі проведення зустрічної звірки даних суб’єктів господарювання щодо платника податків згідно з п. 73.5 зазначеної статті.

Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному постановою № 1232, зі змінами, внесеними постановою № 526. Для проведення зустрічних звірок під час податкового контролю відбираються суб’єкти господарювання, щодо здійснення операцій з якими виникають сумніви та/або необхідність дослідження факту здійснення таких операцій, їх виду, обсягу і якості, розрахунків, реальності та повноти відображення в обліку платників податків таких операцій.

З метою забезпечення належної організації роботи контролюючих органів з обміну та опрацювання податкової інформації при здійсненні податкового контролю, направлення запитів про проведення зустрічних звірок, а також оформлення, передачі та накопичення матеріалів зустрічних звірок органами ДФС розроблено Методичні рекомендації № 511, до яких 19.10.2015 р. наказом № 806 внесено зміни.

Методичні рекомендації № 511 передбачають дії органів ДФС, які доцільно здійснювати при:

  • відборі суб’єктів господарювання для здійснення зустрічних звірок та обміну податковою інформацією;
  • оформленні та направленні запитів про проведення зустрічних звірок та запитів щодо обміну податковою інформацією до органів ДФС, на обліку в яких перебуває платник податків;
  • опрацюванні, внесенні даних та переданні результатів за допомогою Інформаційної системи;
  • оформленні результатів зустрічних звірок і проведенні обміну між контролюючими органами податковою інформацією та результатами таких звірок суб’єктів господарювання.

З метою зменшення кількості зустрічних звірок, а також запобігання необгрунтованого відволікання бізнесу Методичними рекомендаціями № 511 запроваджено обмеження щодо направлення запитів, а саме:

  • без належного обгрунтування підстав для направлення запиту суб’єкту господарювання про надання інформації та її документального підтвердження для проведення зустрічної звірки (з урахуванням вимог, передбачених п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу);
  • з метою отримання лише інформації щодо загальних відомостей про суб’єкта господарювання та показників його податкової звітності, наявної в інформаційних базах даних органів ДФС, у тому числі що є достатньою для підтвердження відносин між платниками податків;
  • щодо контрагентів, які мають відмінний від основного стан, що при цьому унеможливлює проведення зустрічної звірки.

За результатами проведення зустрічної звірки, як і раніше, складається довідка, яка підписується суб’єктом господарювання (законним чи уповноваженим представником) і посадовими особами контролюючого органу та особисто вручається суб’єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під підпис або надсилається суб’єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Слід звернути увагу, що з урахуванням змін, внесених постановою № 526 до постанови № 1232, у разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку суб’єкта господарювання у зв’язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності суб’єкта господарювання та/або його посадових (уповноважених) осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), ненаданням інформації та документів для проведення зустрічної звірки, контролюючий орган (виконавець) складає акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання, який підписується посадовими особами контролюючого органу (виконавця). В акті про неможливість проведення зустрічної звірки відображаються фактичні обставини, які унеможливлюють проведення зустрічної звірки, та інформація про вжиті заходи для забезпечення її проведення в подальшому. При цьому інша інформація щодо діяльності платника податків, показників податкової звітності тощо не наводиться.

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42