Єдиний податок

Ліквідаційна звітність підприємця

Чи потрібно подавати ліквідаційну звітність фізичній особі — підприємцю, якщо нею протягом року прийнято рішення про припинення підприємницької діяльності та проведено нову реєстрацію як фізичної особи — підприємця?


Відповідно до п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Платник податків зобов’язаний за кожний установлений Податковим кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник господарську діяльність у звітному періоді (п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу).

Згідно із Законом № 1258 зняття з обліку фізичних осіб — підприємців у контролюючих органах здійснюється на підставі надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

За результатами опрацювання відомостей державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця та аналізу карток особових рахунків (КОР) платників податків до Реєстру самозайнятих осіб вноситься інформація про дату і номер запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця та встановлюється обліковий стан «припинено, але не знято з обліку (КОР пусті або не закриті)».

Фізичні особи — підприємці можуть бути зняті з обліку в контролюючому органі у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи.

Нормами Податкового кодексу не передбачено ліквідаційної звітності для фізичних осіб — підприємців.

Водночас згідно з пп. 65.10.8 п. 65.10 ст. 65 цього Кодексу державна реєстрація припинення підприємницької діяльності або внесення до Державного реєстру запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань і застосування санкцій за їх невиконання.

Отже, фізичні особи, щодо яких до  Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особипідприємця, подають податкові декларації у  строки, визначені п.  49.18 ст.  49 Податкового кодексу, залежно від  обраної ними системи оподаткування в  період підприємницької діяльності.