ПДВ

Повернення товарів, поставлених у період попередньої реєстрації продавця платником ПДВ

Який порядок коригування податкових зобов’язань постачальника та податкового кредиту отримувача при поверненні продавцю після анулювання і повторної його реєстрації платником ПДВ товарів/послуг, поставлених до анулювання реєстрації платником ПДВ такого продавця?


Відповідно до п. 201.8 ст. 201 Податкового кодексу та п. 1 Порядку № 957 право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому ст. 183 цього Кодексу, та яким присвоєно індивідуальний податковий номер платника ПДВ.

Пунктом 184.1 ст. 184 Податкового кодексу встановлено, що реєстрація платником ПДВ діє до дати її анулювання, яка проводиться шляхом виключення особи з реєстру платників ПДВ у відповідних випадках.

З моменту анулювання реєстрації особи як платника податку така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, складання податкових накладних (п. 184.5 зазначеної статті).

Згідно з п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу у разі якщо після постачання товарів/
послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Згідно з пп. 192.1.1 цього пункту у разі якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то:

  • постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено такий перерахунок;
  • отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.

Пунктом 21 Порядку № 957 визначено, що у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних зі зміною сум компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної (далі — розрахунок коригування).

Розрахунок коригування складається особами, визначеними відповідно до п. 1 Порядку № 957.

На титульному аркуші розрахунку коригування зазначається, до якої податкової накладної та яким договором вносяться зміни.

Таким чином, якщо особі анульовано реєстрацію платника ПДВ, така особа втрачає право на складання та реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) податкових накладних/розрахунків коригування після дати такого анулювання. Повторно зареєстрована платником ПДВ особа є платником ПДВ з нової дати реєстрації її платником ПДВ, а тому не має права на складання та реєстрацію в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, складених особою в період до анулювання її попередньої реєстрації платником ПДВ.