ПДВ

Збільшення ціни за одиницю продукції

Який порядок складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної при отриманні попередньої оплати за товар, при збільшенні ціни за одиницю продукції, яка постачатиметься партіями?


Відповідно до п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Пунктами 201.4 та 201.7 ст. 201 Податкового кодексу визначено, що податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов’язань продавця на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного у порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то:

  • постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено такий перерахунок;
  • отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду у разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.

Отримувач має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Отже, якщо на дату отримання передоплати постачальником — платником ПДВ було складено податкову накладну, а потім було внесено зміни до умов договору в частині збільшення ціни за одиницю продукції при незмінному обсязі продукції, то постачальник повинен скласти розрахунок коригування до податкової накладної (складеної на дату отримання передоплати) з урахуванням такого:

Якщо після внесення змін до договору в частині збільшення ціни за одиницю продукції при незмінному обсязі такої продукції покупець не здійснював доплату за товар (як різницю між здійсненою передоплатою та новою ціною договору)

Постачальник на дату постачання першої партії продукції повинен скласти розрахунок коригування, в якому здійснюються два записи: зі знаком «-» — обсяг фактично поставленого товару за старою ціною та зі знаком «+» — обсяг фактично поставленого товару, перерахований з урахуванням нової ціни поставки.

При здійсненні операцій з постачання наступних партій товарів складаються також розрахунки коригування в аналогічному порядку

Якщо після внесення змін до договору, але до фактичної поставки товару покупець здійснив доплату за товар у повному обсязі виходячи з нової ціни поставки одиниці продукції

Постачальник на дату отримання доплати складає розрахунок коригування, в якому здійснюються два записи: зі знаком «-» — весь обсяг товару, який підлягає постачанню за старою ціною, та зі знаком «+» — аналогічний обсяг товару за новою ціною.

При подальшому постачанні товару в цьому випадку податкові накладні та розрахунки коригування не складаються

Якщо після внесення змін до договору, але до фактичної поставки товару покупець здійснив часткову доплату за товар виходячи з нової ціни поставки одиниці продукції

Постачальник на дату отримання такої доплати складає розрахунок коригування до податкової накладної, в якому здійснює два записи: зі знаком «-» — весь обсяг товару, який підлягає постачанню за старою ціною, та зі знаком «+» — обсяг товару, перерахований з урахуванням нової ціни поставки в межах отриманого авансу (з урахуванням отриманої передоплати).

При подальшому відвантаженні товарів, за які не було проведено доплату (в обсязі, який перевищує обсяг, на який складено перший розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання передоплати), постачальник складає другий розрахунок коригування, в якому здійснює запис зі знаком «+» на такий обсяг товару з урахуванням нової ціни поставки