ПДВ

Експорт зернових культур

Чи необхідно коригувати податковий кредит, сформований при придбанні зернових культур товарних позицій 1001 та 1005 згідно з товарною номенклатурою УКТ ЗЕД, при здійсненні операцій з їх вивезення у митному режимі експорту?


Відповідно до п. 152 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу тимчасово, до 31.12.2017 р. включно, від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових і технічних культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників.

Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових і технічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, звільняються від оподаткування ПДВ.

Згідно з пп. «б» п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197, підрозділу 2 розділу ХХ цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 197.1.28 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу).

Таким чином, якщо платник податку за придбаними зерновими культурами скористався своїм правом на податковий кредит і надалі здійснює їх вивезення у митному режимі експорту, то у податковому періоді, на який припадає таке вивезення, платник повинен здійснити нарахування ПДВ, при цьому база оподаткування за такою операцією визначається виходячи з ціни придбання таких зернових культур.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42