ЄСВ

Дитячі новорічні подарунки, придбані за рахунок роботодавця

Законом № 3356 визначено правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців.
Відповідно до ст. 7 цього Закону у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.
Крім того, колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема, щодо придбання новорічних подарунків для дітей працівників.


Податок на доходи фізичних осіб

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, відповідно до пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (у 2015 р. — 609,0 грн.).

Водночас згідно з пп. «е» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 зазначеного Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у пп. 165.1.53 п. 165.1 цієї статті.

Додаткові блага — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV Податкового кодексу) (пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу).

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу (пп. 164.2.17 п. 164.2 цієї статті).

Відповідно до п. 164.5 зазначеної статті під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлено згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 — Сп),

де К — коефіцієнт;

Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 15 (20)%, визначену в ст. 167 Податкового кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Отже, якщо вартість дитячих новорічних подарунків, яка надається платнику податків у грудні 2015 р., не перевищує 609 грн., вона не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У разі якщо вартість таких подарунків перевищує зазначений розмір, то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 15 (20)% як додаткове благо з урахуванням підвищуючого коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу.

Військовий збір

Відповідно до п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

Об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу), зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо.

Водночас пп. 1.7 цього підрозділу передбачено, що звільняються від оподаткування збором доходи, які згідно з розділом IV Податкового кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 цього пункту).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу).

Оскільки до загального оподатковуваного доходу грудня 2015 р. не включається вартість дитячих новорічних подарунків, яка не перевищує 609 грн., такий дохід не є об’єктом оподаткування військовим збором. Сума перевищення зазначеного розміру оподатковується військовим збором за ставкою 1,5%. При цьому нормами п. 161 підрозділу ХХ Податкового кодексу застосування коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164 зазначеного Кодексу, не передбачено.

Важливо. Якщо платник протягом грудня 2015 р. отримає кілька подарунків, наприклад подарунки для трьох дітей, кожний вартістю 609 грн., то оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та  військовим збором у грудні не підлягатиме лише 609 грн., а решта вартості одержаних подарунків оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Єдиний соціальний внесок

Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ визначено, що базою нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Згідно з п. 8 розділу II Переліку № 1170 вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників не належить до фонду оплати праці та не є базою для нарахування єдиного внеску.

Отже, не є базою нарахування єдиного внеску вартість дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок коштів роботодавця.