ПДФО/ВЗ

Нерухомість у подарунок від резидента нерезиденту

Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу дохід з джерелом його походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі у вигляді спадщини, подарунків.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Податкового кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу).

Пунктом 174.6 ст. 174 зазначеного Кодексу передбачено оподаткування доходу, отриманого платником податку як дарунок (або в результаті укладення договору дарування) від фізичних осіб.

Водночас згідно із пп. 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV для нерезидентів).

З метою оподаткування п. 174.1 ст. 174 зазначеного Кодексу визначено перелік об’єктів спадщини платника податку, до якого включено об’єкт нерухомості.

Об’єкти спадщини оподатковуються за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента (пп. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 зазначеного Кодексу).

Відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу ставка податку становить 15% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.5 цієї статті).

Якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 20%.

Згідно з п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини.

Водночас відповідно до п. 179.2 ст. 179 зазначеного Кодексу обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи від операції дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок згідно з розділом IV цього Кодексу.

Таким чином, фізична особа — нерезидент, яка отримала дохід у вигляді подарунка (нерухомого майна) від фізичної особи — резидента внаслідок укладання договору дарування, зобов’язана сплатити податок на доходи фізичних осіб до нотаріального оформлення (подарованого) об’єкта за ставкою 15 (20)%. При цьому річна податкова декларація про майновий стан та доходи фізичною особою — нерезидентом не подається.